logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok Temelina je v provozu stav temelina 2.blok Druhy blok Temelina je v provozu


Chytrá energie

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna (ZNPP) tento týden na několik hodin přišla o okamžité záložní napájení reaktorových bloků, což je poslední incident, který podtrhuje přetrvávající rizika pro jadernou bezpečnost a zabezpečení v této lokalitě, uvedl dnes generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Mariano Grossi.
Čtvrteční výpadek dvou záložních elektrických transformátorů ZNPP ukázal přetrvávající zranitelnost v dostupnosti vnějšího napájení, které elektrárna potřebuje k chlazení svých šesti reaktorů a k dalším základním funkcím jaderné bezpečnosti a zabezpečení.

Přestože záložní vedení 330 kV zůstalo k dispozici a mohlo zajistit napájení ZNPP v případě výpadku vedení 750 kV, porucha snížila redundanci již tak křehkého napájení. Tato dvě vedení jsou jediná, která zůstala pro největší evropskou jadernou elektrárnu (JE) k dispozici, oproti čtyřem 750 kV a šesti 330 kV vedením před konfliktem.

Záložní napájení bylo obnoveno o osm hodin později, kdy byly zprovozněny další dva záložní elektrické transformátory. ZNPP vyšetřuje příčinu poruchy a informovala experty MAAE na místě, že nebyly zjištěny žádné známky vnějšího poškození transformátoru.

K incidentu došlo jen několik týdnů poté, co ZNPP – po jednání s MAAE – provedla práce na záložních elektrických transformátorech, aby vedení 330 kV mohlo okamžitě dodávat elektřinu, pokud by došlo k výpadku vedení 750 kV, jak se to opakovaně stalo během ozbrojeného konfliktu.

“Zranitelný stav elektrárny z hlediska napájení zůstává jedním z hlavních nebezpečí pro jadernou bezpečnost a zabezpečení lokality. Situace je v tomto ohledu i nadále mimořádně znepokojivá. Od srpna 2022 přišla lokalita již osmkrát o veškeré napájení mimo areál, což ji donutilo spoléhat se na nouzové dieselové generátory,” uvedl generální ředitel Grossi.

Během minulého týdne odborníci MAAE diskutovali se zástupci ZNPP o údržbě elektrárny a seznámili se s plánem údržby na rok 2024, který má zásadní význam pro jadernou bezpečnost a zabezpečení. ZNPP informovala tým MAAE, že prioritou je provedení údržby bezpečnostních systémů elektrárny a také důležitých činností, které nebyly provedeny v loňském roce. Roční plán údržby zahrnuje bezpečnostní systémy, dieselgenerátory, blokové transformátory a elektrickou rozvodnu 750 kV.

Tým MAAE neobdržel kopii plánu údržby k podrobnému přezkoumání. Na základě diskusí a informací poskytnutých týmu však MAAE dospěla k závěru, že ZNPP nebude v roce 2024 realizovat komplexní plán údržby.

“Dobře vypracovaný plán údržby a jeho včasná realizace jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany elektrárny,” uvedl generální ředitel Grossi. “Tuto údržbu je třeba provádět, aby byla zajištěna jaderná bezpečnost, zejména v současné situaci, kdy je šest reaktorů na delší dobu odstaveno. Je důležité, aby MAAE důkladně porozuměla plánům údržby, aby mohla plně posoudit jadernou bezpečnost v ZNPP. Situaci v oblasti údržby budeme i nadále pečlivě sledovat.”

Tým MAAE pokračoval v pochůzkách po lokalitě, včetně včerejší návštěvy všech šesti hlavních velínů, kde experti mohli sledovat stavy personálu, ale nemohli klást otázky ohledně jeho kvalifikace a zkušeností.

Poté, co jim byl začátkem tohoto týdne umožněn přístup do reaktorového sálu šestého bloku, experti MAAE stále usilují o přístup do ostatních reaktorových sálů, jakož i do částí všech šesti turbínových sálů, které zatím nemohli navštívit, a také na některé střechy reaktorů. Takový přístup je nutný k monitorování jaderné bezpečnosti a zabezpečení, jakož i dodržování pěti konkrétních zásad ochrany ZNPP, uvedl generální ředitel Grossi.

Tým MAAE pokračoval v monitorování situace a shromažďování informací o nánosech kyseliny borité v některých místnostech bezpečnostního systému 6. bloku, které byly poprvé pozorovány 22. prosince. Během včerejší návštěvy hlavní kontrolní místnosti tým potvrdil, že hladina kyseliny borité v zásobní nádrži je nad minimální úrovní stanovenou v technických specifikacích, a to i přes dříve pozorovaný únik kyseliny borité.

Miny po obvodu ZNPP v nárazníkové zóně mezi vnitřním a vnějším oplocením zařízení, které byly dříve identifikovány týmem MAAE a odstraněny v listopadu 2023, jsou nyní opět na svém místě. Jedná se o zakázanou oblast nepřístupnou provoznímu personálu elektrárny. Generální ředitel Grossi zopakoval, že přítomnost min není v souladu s bezpečnostními standardy MAAE.

Jinde na Ukrajině týmy MAAE v Rivnenské, Chmelnické a Jihoukrajinské jaderné elektrárně a v Černobylu nadále uvádějí, že jaderná bezpečnost a zabezpečení jsou zachovány, přestože v uplynulém týdnu bylo slyšet několik leteckých poplachů. Experti MAAE v Chmelnické, Rivenské a Jihoukrajinské jaderné elektrárně hlásili nálety téměř každý den, přičemž týmy v Chmelnické a Rivenské jaderné elektrárně se musely několikrát ukrýt.

Zdroj: IAEA 19.1.2024

Pavel 22.01. 2024

Související příspěvky

 • No related posts found
Endlager-Deutschland

Jak pokročilo Něme

Před deseti lety se v Německu začalo hledat úložiště jaderného ...

Temelin_sever5

Dolnorakouští poli

Česká republika chce nyní stavět místo jednoho dokonce hned čtyři ...

Dukovany

Kritika z Rakouska o

Zdroj:  Energy News Magazine Plánované rozšiřování jaderné energetiky v České republice ...

jaderne bloky+znak

Jaderná energie nad

Jaderná energie nadále ztrácí na významu. Její podíl na celosvětové ...

Isar-Nemecko

Návrat k jaderné e

7.8.2023 Bayerischer Rundfunk Bavorský ministerský předseda v rozhovoru pro televizi ARD znovu ...

zaporozska_je

Studie vídeňské u

Studie vídeňské univerzity BOKU: Havárie v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně ...

Endlager-Deutschland

Německo: rozhodnut

Salzgitter - Dolní Sasko chce pokud možno ještě v letošním ...

sarkofag2015-460-a

V blízkosti jadern

Dění kolem ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl opět vzbuzuje obavy. Kolem ...

radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ