logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok JE Temelin v provozu stav temelina 2.blok Druhy blok JE Temelin v provozu


Chytrá energie

Nuke News č.19 – novinky z oblasti antiatomu

0. Úvod

———————————————————————-

Vítáme Vás u tohoto krátkého nového vydání newsletteru Nuke News k tématům, týkajících se aktivistů antiatomové sítě Nuclear Heritage Network. Tentokrát Vám přinášíme novinky z Francie, Slovinska, Austrálie, České republiky, Indie a Polska. Po létě se zřejmě objeví i další informace od antiatomových skupin z celého světa. Ty se pak objeví v listopadovém vydání. Tak jako vždy se těšíme na příspěvky od Vás!

Doufáme, že Vám Nuke News budou i tentokrát k užitku a přejeme Vám pěkný zbytek léta.

———————————————————————-

Obsah aktuálního vydání NukeNews č.19

———————————————————————-

0. Úvod

1. Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu

2. Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává při průzkumu veřejného zájmu

3. Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce

4. Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné elektrárny Krško

5. Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako nerealistický

6. Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor českých občanů proti jaderné energetice

7. Výzva k 26.dubnu

8. Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi

9. Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba globálního regulačního systému pro jaderné právo

10. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou elektrárnu a popírá očekávané zdržení

11. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině

12. Akce následujících měsíců

13. Co jsou NukeNews?

1. Jaderný koncern Areva vyhlašuje válku občanu

Francouzský koncern Areva, firma, která se nachází v částečném vlastnictví státu, podává žalobu proti Canse kvůli zlé pomluvě. Cance (Coordination Anti – Nucleaire du Sud-Est.,jihovýchodní koordinace) je francouzskou anti – atomovou akční skupinou, která v jednom z internetových článků uvedla, že Areva ohrožuje život a bezpečnost občanů v okolí jaderných elektráren Marcoule, Cadarache a Tricastin (všechny se nachází v údolí Rhóny), ale také v Nigérii (uranové doly) a dokonce ve Fukušimě (reaktor, plněný palivem MOX od Arevy).

Ačkoli celé anti – atomové sdružení podepsalo elektronický článek, podává Areva svou žalobu nikoli proti celému sdružení, ale pouze proti jedné osobě, kterou vyslechnul jeden z pařížských soudců (10.června 2015). Je jednoznačné, že chce Areva přinutit své odpůrce, aby mlčeli tak, že na ně postupně podává žaloby, což je spojeno s vysokými náklady (soudní výlohy a výlohy za právníka). Tato žaloba tak krátce po masových demonstracích za svobodu slova a proti masakru na sídlo magazínu Charnie Hebdo nemůže mít úspěch. Protože ve hře je nejenom svoboda slova, ale i zdraví obyvatel.

Celý článek najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_giant_Areva_goes_to_war_against_a_citizen
 1. Jihoaustralská parlamentární komise pro uranové výzkumy selhává při průzkumu veřejného zájmu

Naneštěstí se zdá, že aktuální směrnice mají pro parlamentní komisi pro průzkum jaderného průmyslu jižní Austrálie větší důležitost pro podporu jaderného průmyslu než veřejný zájem. Nemá být zkoumáno ani dědictví jaderných testů v jižní Austrálii, ani chybějící pokusy o sanaci v místě bývalých uranových dolů. Bohužel se při aktuální těžbě uranu ignorují dosavadní zkušenosti a její následky, protože by mohly vrhnout špatné světlo na plány ohledně dalšího rozvoje této branže. Kromě toho chybí důležité body, které jsou zcela jednoznačně záležitostí veřejného zájmu, jako například následky na zdraví obyvatel, kapacity pro případ nouze, důsledky pro zdroje kvalitní pitné vody jižní Austrálie a možné škody pro pověst a trh důležitých branží, zejména pro potravinářský průmysl, vinný a rybářský průmysl a pro turismus.

http://www.acfonline.org.au/news-media/acf-opinion/south-australias-uranium-royal-commission-fails-public-interest-test
 1. Energetická koncepce pro Slovinsko: projaderná koncepce

Slovinské ministerstvo infrastruktury navrhlo směrnice pro novou energetickou koncepci Slovinska. Tento návrh se nyní nachází ve fázi veřejných konzultací (až do 30.září 2015). Koncepce počítá s dlouhodobým využíváním jaderné energie, což by znamenalo prodloužení provozu jaderné elektrárny Krško až do roku 2043 a stavbu nového reaktoru v lokalitě Krško.

Další informace, pouze slovinsky, najdete na:

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/energetski-koncept-slovenije/
 1. Bilaterální vládní komise podpořila prodloužení provozu jaderné elektrárny Krško

V druhé polovině července letošního roku zhodnotila bilaterální (slovinsko – chorvatská) „vládní komise pro doprovod a realizaci bilaterální dohody“ posledních pět let provozu a ekonomiky jaderné elektrárny Krško jako velmi dobré a podpořila prodloužení povolení k provozu. Kromě toho dala souhlas se stavbou suchého skladu pro vyhořelé jaderné palivo v lokalitě jaderné elektrárny.

Po ukončení administrativních kroků, poté co slovinský úřad pro jadernou bezpečnost schválil doplnění konečné bezpečnostní zprávy a technologické specifikace v souvislosti s prodloužením provozu jaderné elektrárny Krško ze 40 na 60 let, potvrdila bilaterální vládní komise v souladu s dohodou rozhodnutí podílníků ve vztahu s prodloužením provozu JE Krško až do roku 2043.

Více informací najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Intergovernmental_commission_supported_long-term_operation_of_Krsko_NPP
 1. Česká republika: Národní akční plán je stejně optimistický jako nerealistický

Již tři měsíce předtím, než čeští politici v červnu letošního roku rozhodli o vydání českého Národního plánu na rozvoj jaderné energetiky, vydala sdružení Calla a Duha (Friends of the Earth Česká republika) informační leták „Příliš drahé jaderné plány“ a rozeslala ho členům Poslanecké sněmovny a Sněmovny. Pomocí těchto letáků chtěli ekologové svým politiků sdělit důležité informace, aby tito pak mohli zodpovědně rozhodnout o budoucnosti národní energetické strategie. Namísto zodpovědného rozhodnutí, které by muselo zohlednit nejnovější vývoj v oblasti jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie v Evropě a ve světě, sice bylo rozhodnutí o stavbě až čtyř nových jaderných bloků (dvou v Dukovanech a dvou v Temelíně) přesunuto až na novou vládu do roku 2025, ale byl již nyní schválen rozpočet ve výši 32 miliard Kč na přípravu těchto jaderných plánů.

Následující text se snaží popsat v krátkosti nejdůležitější fakta, ke kterým bohužel naši politici i přes naše očekávání nepřihlédli.

Celý článek:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_Republic:_The_National_Action_Plan_is_so_optimistic_that_it_is_inviable

6. Nezávislé průzkumy veřejného mínění ukazují na rostoucí odpor českých občanů proti jaderné energetice

Tento rok proběhly tři průzkumy veřejného mínění v České republice. Průzkumy provedly tyto tři agentury: Focus Marketing & Social Research (na objednávku Friends of the Earth Česká republika), Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM a Centrum pro analýzu a empirický průzkum SANEP, které je online- průzkumným centrem. V následujícím textu připomínáme jejich výsledky a poukazujeme na vztah mezi CVVM a Akademií věd České republiky a Národním akčním plánem pro rozvoj jaderné energie, který byl schválen v červnu letošního roku.

Celý článek najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Independent_public_opinion_surveys_show_resistance_of_Czech_people_against_nuclear_energy_grows_stronger
 1. Výzva k 26.dubnu

Je nejvyšší čas, aby osvícení současníci, kteří jsou si vědomi hrozících jaderných katastrof, ať už civilních nebo vojenských, dostali dost odvahy a povstali!

Rok 2016 se stane rokem, kdy se velmi zostří pozornost a povědomí veřejnosti na všech úrovních. 11.března 2016 uplyne přesně pět let od začátku katastrofy v japonské jaderně elektrárně Fukušima, a 26.dubna si připomeneme 30.výročí od havárie v ukrajinském Černobylu. Po celém světě se v těchto dnech budou konat nejrůznější akce, kterými si budeme tato smutná výročí připomínat. Nebudeme akceptovat, aby jaderná lobby rozhodovalo o tom, o čem se bude mluvit, psát a co se bude šířit za informace!

Už od teď pro nás začíná práce: jsme umělci, také pouliční umělci, autoři, básníci, herci, fotografové, muzikanti, tanečníci, odpovědní lidé za kinosály a divadelní sály, odpovědní za vedení festivalů, knihovníci, novináři, poslanci a aktivisté, angažovaní občané. Píšeme pobuřující texty, organizujeme čtení, poskytujeme k tomu potřebné prostory. Vedeme režii a připravujeme nejrůznější akce a představení v našem blízkém okolí: výstavy, projekce a jiná představení, čtení, konference, plesy, kolokvia atd.

Více informací najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
 1. Francie: CRIIRAD se brání proti Evropské komisi

Evropská komise zamýšlí, zavést jako přípustné maximální hodnoty pro kontaminaci našich potravin v důsledku jaderné havárie takové hodnoty, které byly v letech 1987 a 1990 stanoveny pod tlakem francouzské jaderné lobby. Tyto hodnoty představují neakceptovatelné potenciální riziko. Tato zcela legální kontaminace potravin by mohla ve Francii způsobit deseti tisíce, v horším případě sta tisíce nových případů rakoviny (nehledě na další onemocnění, která nemají rakovinný původ a přenosné poruchy dědičného materiálu). Konzumenti by tak neměli žádnou možnost, jak rozlišovat mezi kontaminovanými a nekontaminovanými potravinami. CRIIRAD (francouzská komise pro nezávislý výzkum a informace o radioaktivitě), která byla založena v roce 1986 po havárii v Černobylu, se proti těmto plánům Evropské komise brání. Petici, kterou můžete do 30.září 2015 proti tomuto záměru EK podepisovat, najdete zde:

http://criirad-protegeonsnotrealimentation.wesign.it/en
 1. Indie: bezpečnostní a regulační problémy v JE Kudankulam a potřeba globálního regulačního systému pro jaderné právo

V roce 2002 začala firma Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) se stavbou dvou VVER – reaktorů o výkonu 1.000 MW v Kudankulamu ve spolkovém státu Tamil Nadu. 31.prosince 2014, 26 měsíců po prvním vložení jaderného paliva do reaktoru, prohlásila firma NPCIL, že spouštění jaderné elektrárny bylo úspěšně dokončeno. To se stalo bez povolení dozorného úřadu, protože závazně předepsané testy se nepodařilo splnit. Také další dva pokusy byly neúspěšné. Od dubna 2015 se výkon reaktoru po dobu dvou měsíců systematicky snižoval, což mělo za následek následnou šedesátidenní odstávku bloku pro údržbu, ke které došlo 24.června 2015. Během tohoto chaosu vydal dozorný úřad (Atomic Energy Regulatory Board, AERB) 8.července 2015 „licenci pro komerční provoz“. To se stalo až 1008 dní po prvním zavezení paliva do reaktoru, časový odstup je tak třikrát delší než průměrná doba v ostatních jaderných elektrárnách na světě o výkonu 1.000 MW. Z celkem 666 dní, kdy byl reaktor připojen k síti, běžel pouze 380 dní, zbylých 286 dní byl kvůli 16 vynuceným rychlým odstávkám a třem výpadkům kvůli údržbě od sítě odpojen. Nestabilitu reaktoru lze přičítat dvěma příčinám: a) defektnímu a nedostatečnému vybavení, např. reaktorvá tlaková nádrž, parogenerátory a turbogenerátor nebo b) špatným stavebním praktikám.

Celý článek si můžete přečíst na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Safety_and_regulatory_issues_of_Kudankulam_Nuclear_Power_Plant_in_India_and_the_need_for_a_global_nuclear_regulatory_framewor
 1. Polský investor se snaží o CfD subvence pro plánovanou jadernou elektrárnu a popírá očekávané zdržení

Cirkus kolem Polska a jeho jaderné energetiky pokračuje. Kolem stavby nové jaderné jsou nové skandály (mezitím se začalo mluvit o časovém harmonogramu stavby). Z dokumentu PGE EJ1 (polská firma ve státním vlastnictví, která byla jmenována investorem), který byl nedávno doručen sdružení Greenpeace, vyplývá, že k uvedení nové polské jaderné elektrárny do provozu by mohlo až v roce 2031, šest let po oficiálním, v jaderném programu (PPEJ)uvedeném termínu, který mluvil o roce 2025, a jedenáct let po prvním oficiálně plánovaném roku, tedy roku 2009. Jedná se pouze o stádium plánování a rozvoje atd. Firma PGE odhalení popírá a prohlásila, že tento harmonogram, který se dostal na světlo světa, nebyl nikdy schválen vedením firmy PGE a byl jenom jednou v několika verzí, které se v posledních měsících analyzovaly.

Pouze několik týdnů před odhalením tohoto dokumentu však prohlásila firma PSE, provozující polskou národní elektrickou síť, že firma PGE má v plánu připojit svou první jadernou elektrárnu k rozvodné síti v roce 2029.I to je v rozporu s původním plánem. Kromě toho potvrzuje tento dokument plány na použití subvencí ve stylu britské Hinkley Point C (Contract for differences – CfD). Stojí za zmínku také to, že ani polská vláda, ani firma PGE zatím oficiálně nezveřejnily způsob, jakým se má stavba nové jaderné elektrárny financovat.

Výše uvedený dokument byl několik dní vyvěšen na webových stránkách Greenpeace, musel být ale z této stránky odstraněn. Byl nahrazen jiným článkem Greenpeace o možném zdržení polského jaderného programu a o veřejném zájmu o tyto skutečnosti a o s tím spojenou problematiku rizik a zvyšujících se nákladů a administrativou pro veřejnou správu.

První dokument však nadále můžete najít v některých médiích:

http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,233,item,114658,1,0,0,1,0,0,greenpeace-elektrownia-jadrowa-w-polsce-nie-wczesniej-niz-w-2031-r.html

 1. Bezpečnostní vylepšení v jaderných elektrárnách na Ukrajině

Ukrajina plánuje prodloužení doby provozu svých patnácti jaderných reaktorů, které za krátkou dobu překročí dobu své původně plánované životnosti. Evropská banka pro obnovu a rozvoj přislíbila Ukrajině financování programu na bezpečnostní modernizaci, která je rozhodujícím předpokladem pro prodloužení provozu těchto reaktorů. V jednom z projektů, které koordinuje Bankwatch, je tato problematika blíže objasňována. V rámci tohoto projektu bylo koncem dubna na Ukrajině provedeno šetření a objasňování informací.

Další informace najdete na:

http://bankwatch.org/our-work/projects/nuclear-power-plant-safety-upgrades-ukraine

 1. Akce následujících měsíců

Budeme rádi, když nám pošlete informace o Vašich místních a mezinárodních akcích, abychom je zařadili na seznam termínů v rámci Nuclear Heritage Network a do tohoto výtahu pro další vydání Nuke News. 

http://upcoming.nuclear-heritage.net

14.-18.09.15:   RADECS – Konference o vlivech záření na
          komponenty a systémy (RUS)
19.09.15 11:00:  Konference o jaderných odpadech na základní škole,
          Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)
24.-30.09.15:   Mezinárodní uranový filmový festival
          v kině BROTFABRIK, Caligariplatz 1, v Berlíně (D)
28.09.15:     Bláda závodu na zpracování palivových článků v Lingenu (D)
03.10.2015 14:00: Každoroční masové shromáždění proti JE Cattenom,
          akce mezinárodního akčního spolku proti
          Cattenomu, Place Saint-Louis, Metz (F)
04.10.15 11:30:  Scrap Trident (Trident abschaffen) - národní
          demonstrace při konferenci Konzervativní strany,
          All Saints Park, Manchester (UK)
05.-16.10.15:   Mezinárodní uranový filmový festival
          ve Florianopolisu (BR)
10.10.15 12:00:  Masové shromáždění proti TTIP: "Stop TTIP CETA - za
          spravedlivý světový obchod", Hlavní nádraží/
          Washingtonplatz v Berlíně (D)
18.10.15:     No Trident Replacement: Strategising for success in
          2016 (Žádná náhrada za Trident: úspěšné strategie pro rok
          2016), Arlington Conference Centre, 220
          Arlington Road, Camden, in London NW1 7HE (UK)
23.10.15 10:00:  Právní symposium k jadernému odpadu, Verdiho dvory
          v Hannoveru (D)
29.10.-01.11.15:  Mezinárodní plánovací a propojovací konference
          za Evropské akční týdny 2016 v
          Geseke-Eringerfeldu (D)
29.10.15:     Začátek procesu ohledně nároků na náhradu škody RWE
          kvůli uzavření jaderné elektrárny Biblis,
          Zemský soud v Essenu (D)
12.12.15:     Don't Nuke the Climate: UN-Klimakonferenz COP 21
          v Paříži (F)
17.12.15 11:00:  Proces proti kritikovi veřejně právních pozic
          v anti-atomovém filmu "Pokojně do
          katastrofy" vod Holger Strohma na Zemském soudu,
          Sievekingplatz 1, 2. patro, sál A 265 v Hamburku
          (D)
11.03.-26.04.16:  Vzpomínkové akce na Fukušimu a Černobyl: povstání
          umělců a intelektuálů,
          vědců a obyvatelů obecně
25.04.-01.05.16:  Evropské akční týdny za budoucnost
          po Černobylu a Fukušimě
09.-13.05.16:   14. kongres asociace International Radiation 					  Protection
          Association: "Ochrana před zářením v praxi:
          Výměna zkušeností a nové výzvy
          „v mezinárodním konferenčním centru v Kapském městě
          (projaderné) (Jižní Afrika)
17.-19.05.16:   Zdravotní důsledky Černobylu:
          Předpovědi a skutečnost 30 let po havárii,
          Obninsk (RUS)
17.-20.05.16:   Konference kanadské asociace Canadian Radiation Protection
          Association 2016, Toronto, Ontario (CDN)
22.-26.05.16:   NESTet 2016: Nuclear Engineering Science and
          Technology (Věda a technologie jaderně energetické 			  techniky)
          v Berlíně (D)
01.09.-30.11.16:  Hlavní soudní přjednání ohledně žádosti SKB
          o stavbu konečného úložiště jaderných odpadů KBS3
          Okresní soud v Nacka (S)
2017: (zřejmě)   Transport Castorů s vysoce radioaktivními odpady ze
          Sellafieldu (UK) a se středně aktivními odpady
          z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a s tím spojené 				  protesty

http://www.radecs2015.org/index.php
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/
http://uraniumfilmfestival.org/en/programm-berlin-2015
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2229-national-demonstration-at-tory-party-conference
http://uraniumfilmfestival.org/en/
http://ttip-demo.de/home/
http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2231-no-trident-replacement-strategising-for-success-in-2016
http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Don%27t_Nuke_the_Climate:_COP21_in_Paris
http://www.projektwerkstatt.de/pwerk/saasen/termine.html
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/26th_of_April_appeal
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016
http://www.irpa2016capetown.org.za/
http://radiation-and-risk.com/index.php/en/info-letter
http://crpa-acrp.org/conference/
http://www.euronuclear.org/events/nestet/nestet2016/index.htm
http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017

----------------------------------------------------------------------
13. Co jsou Nuke News?
----------------------------------------------------------------------

NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.

Uzávěrka příspěvků pro 20. vydání NukeNews je 8.listopad 2015.

Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál:

http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Pavel 15.12. 2015

Kategorie

Antiatom NukeNews ČESKY!

Tagy

Související příspěvky

 • No related posts found
radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ