logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok JE Temelin v provozu stav temelina 2.blok Druhy blok JE Temelin v provozu


Chytrá energie

0. Úvod

———————————————————————-

Antiatomoví aktivisté nyní svými kreativními akcemi a protestními kempy vyvíjí tlak na konsorcium Fennovoima-Rosatom, zatímco provozovatel by měl ještě v létě letošního roku začít se stavbou plánované jaderné elektrárny v Pyhäjoki, aby neupadlo základní politické rozhodnutí (Decision-in-Principle) v neplatnost. Dvě zprávy z Finska Vás v tomto vydání Nuke News informují o nových aktivitách Fennovoimy a zvou Vás k účasti na odporu.

Kromě toho poskytují mnohé články přehled o posledním vývoji v jaderné energetice v některých východoevropských zemích. Podíváme se také společně na země jako Austrálie, Spojené státy americké a Kanadu. Důležitá pro občany Evropy a antiatomové organizace je zpráva o smlouvě Euratom, která je velmi důležitá pro rozvoj jaderné energetiky v Evropské Unii a také zodpovědná za některé problémy při důsledném odchodu od této energetické branže. Toto naše vydání vyzývá ke kampani, která má donutit německou vládou k opuštění této smlouvy, která hraje tak důležitou roli pro evropskou politiku.

Doufáme, že se Vám bude toto 18.vydání newsletteru Nuke News líbit.

Vaše reakce jsou vítány!

———————————————————————-

Obsah aktuálního vydání NukeNews č.18

———————————————————————-

0. Úvod

1. Síla lidí proti jaderné energetice! Akční kemp proti jaderné energii v Pyhäjoki, Finsko

2. Oficiální zpráva: nehoda jaderného odpadu byla způsobena špatným kočičím stelivem

3. Ontario trvá na jaderné energii

4. Fennovoima kácí již nyní chráněné lesy pro stavbu plánované jaderné elektrárny

5. Zatopení oblasti v místě plánovaného uranového dolu v Austrálii ukazuje rizika

6. Polsko: Zastupitelé obce tlačí na rozhodnutí o výběru místa pro plánovanou jadernou elektrárnu

7. Polsko a Francie vedou poradenské rozhovory ohledně klimatu a energetiky

8. 77 procent polských obyvatel podporuje obnovitelné zdroje energie

9. Černobylský den ve Vídni

10. EURATOM – papírová bašta pro jadernou energetiku

11. Jaderné plány Polska se táhnou dál

12. Co se v Česku děje aktuálně

13. Rostoucí ústup jaderné energetiky ve Francii

14. Rakousko:krátká zpráva ke konferenci Nuclear Energy Konferenz 2015

15. Antiatomoví aktivisté před soudem kvůli akcím proti Tridentu

16. Zviditelnění souvislostí mezi fosilními zdroji energie, jadernou energetikou a klimatickými změnami

17. Akce následujících měsíců

18. Co jsou NukeNews?

———————————————————————-

1. Síla lidí proti jaderné energetice! Akční kemp proti jaderné energii v Pyhäjoki, Finsko

———————————————————————-

Jaderný koncern Fenovoima má v plánu začít se stavbou další jaderné elektrárny v ekologicky vzácném regionu Hanhikivi Cape v Pyhäjoki na severozápadě Finska. Zastavme tento nezodpovědný a nebezpečný projekt! Síla lidí proti jaderné energii! Od 8.do 21.června organizuje Hyökyaalto, demokratické akční setkání (Rising Tide Finnland) v blízkosti Hanhikivi Cape akční kemp proti jaderné energii. Na tomto kempu bychom chtěli poznat poznávat a sdílet dovednosti a nápady k různým druhům přímého odporu. Chtěli bychom povzbudit účastníky, aby navrhli program k těmto tématům. Rozhodnutí by se měla přijímat podle principu konsensu. Není tak místo na jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví, sexuální orientace, etnické příslušnosti atd. Stranické nebo nacionalistické symboly nemají v kempu co pohledávat.

Celý článek najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/People_Power_agains_Nuclear_Power!_Anti-nuclear_action_camp_in_Pyh%C3%A4joki/Finland

———————————————————————-

2. Oficiální zpráva: nehoda jaderného odpadu byla způsobena špatným kočičím stelivem

———————————————————————-

Po průzkumu, který trval celý jeden rok, došlo ministerstvo energetiky Spojených států ve své 277-stránkové zprávě k závěru, že k vážné nehodě ve skladu jaderného odpadu v Novém Mexiku v únoru 2014 došlo kvůli kočičímu stelivu špatné značky. Jedná se o stejný jaderný sklad, který kanadská organizace pro management odpadu Nuclear Waste Management Organization uvádí jako model pro sklad, který sama plánuje na břehu Huronského jezera v provincii Ontario.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=998fedf8a7&e=2ece43c12c

———————————————————————-

3. Ontario trvá na jaderné energii

———————————————————————-

Kanadská provincie Ontario se nachází uprostřed energetické revoluce, ale nadále pevně trvá na jaderné energetice. Zatímco se většina jaderných elektráren Ontaria blíží do konečné fáze jejich plánované doby životnosti, investuje vláda provincie nadále miliardy dolarů do prodlužování doby jejich provozu. Přitom z ekonomického hlediska existuje mnoho jiných smysluplnějších možností, sázejících na obnovitelné zdroje energie.

http://cleanairalliance.us5.list-manage.com/track/click?u=9e0d2b5aacdacc8f6d679bba2&id=8b90a4eda8&e=2ece43c12c

———————————————————————-

4. Fennovoima kácí již nyní chráněné lesy pro stavbu plánované jaderné elektrárny

———————————————————————-

V oblasti Hanhikivi Cape ve finském Pyhäjoki již nyní kácí firma Fennovoima lesy a ničí citlivou krajinu, aby zde mohla postavit silnici ke své plánované jaderné elektrárně. Mezitím dostala firma povolení místní obce k vymýcení cca. 100 hektarů ekologicky hodnotné krajiny, což odpovídá pětině celé oblasti Hanhikivi Cape.

Finský vládní souhlas ohledně stavby nové jaderné elektrárny záleží na splnění určitých podmínek, mnoho důležitých otázek však zůstává nadále otevřených: například, zda se projektu jaderné elektrárny bude účastnit dostatek finských a evropských zájemců nebo co se stane v budoucnu s odpadem. Pokud se jaderná elektrárna nakonec nepostaví, budeme mít zbytečně zničenou krajinu. Přírodní charakter pobřeží, vzniklý zvednutím země, stejně jako ohrožené ptactvo a různé druhy zvířat jsou příliš cenné na takové ničení. Kvůli stěhovavým ptákům a času hnízdění je právě jaro velmi nevhodnou dobou pro kácení.

Celý článek najedete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR:People_in_Pyh%C3%A4joki_have_been_disregarded_because_of_the_Fennovoima_nuclear_plans

———————————————————————-

5. Zatopení oblasti v místě plánovaného uranového dolu v Austrálii ukazuje rizika

———————————————————————-

Lake Way, jezero, které je většinou vyschlé a v němž chce firma Toro Energy zřídit uranový důl, je zatopené. Vede to k velkým obavám ohledně plánované těžby uranu na dně jezera. Firma Toro Energy kromě toho plánuje skladovat radioaktivní zbytky z plánovaného uranového dolu Willuna – až 100 miliónů tun – v již prázdných a vytěžených dolech Centipede a Milipede – které se rovněž nachází na dně jezera a nyní jsou zcela pod vodou.

———————————————————————-

6. Polsko: Zastupitelé obce tlačí na rozhodnutí o výběru místa pro plánovanou jadernou elektrárnu

———————————————————————-

Tři zástupci gmin (určitá forma obcí) vyzvali ve svém dopise novou polskou premiérku Ewu Kopacz, aby přijala konečné rozhodnutí proti nebo pro stavbu nové jaderné elektrárny v jedné z jejich obcí. Svůj požadavek odůvodňují tím, že chybějící rozhodnutí o umístění plánované jaderné elektrárny a stálé oddalování stavby vede k citelným ztrátám v rozpočtu (dosud 6 miliónů polských zlotých na jednu gminu při celkovém rozpočtu ve výši 40 miliónů zlotých na jednu gminu) a brání dalšímu rozvoji těchto obcí. Zdůrazňují, že musí být vyneseno rozhodnutí v této věci, aby gminy mohly podávat žádosti o projektovou podporu k Evropské unii. Kromě toho zástupci gmin tvrdí, že obyvatelé jejich obcí by stavbu elektrárny v katastru jejich obce uvítali a se stavbou souhlasí.

Zdroj:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/energetyka-jadrowa-pomorze-samorzadowcy-chca-decyzji-o-elektrowni-atomowej,67183.html

———————————————————————-

7. Polsko a Francie vedou poradenské rozhovory ohledně klimatu a energetiky

———————————————————————-

2.února 2015 se konalo polsko – francouzské setkání, které bylo označeno jako mezistátní poradenský rozhovor. Jednalo se především o klimatických a energetických otázkách, jako například o konceptu „Evropské energetické unie“ a struktuře klimatické a energetické politiky. Proběhly také diskuse o rozvoji jaderné energetiky, ke kterým však média nezveřejnila žádné bližší informace.

———————————————————————-

8. 77 procent polských obyvatel podporuje obnovitelné zdroje energie

———————————————————————-

Začátkem února 2015 ukázal výzkum veřejného mínění státního institutu pro výzkum veřejného mínění CBOS, že 77% polských občanů je názoru, že by mělo Polsko více využívat obnovitelné zdroje energie. Myslí si to především ženy, mladí lidé a majetnější lidé.

Zdroj:

http://www.thenews.pl/1/12/Artykul/196595,Poles-believe-in-green-energy

———————————————————————-

9. Černobylský den ve Vídni

———————————————————————-

Vídeňská platforma proti atomovému nebezpečí vzpomínala na katastrofu v ukrajinském Černobylu, ke které došlo před 29 lety. Před úřadem spolkového kancléře a ministerstvem zahraničí varovali aktivisté oblečení do žlutých obleků před radioaktivním jedem, který nám hrozí ve formě nových jaderných elektráren a jejich jaderného odpadu. Aktivisté znovu vyzývali rakouskou vládu, aby energeticky zasáhla proti plánům sousedních zemí Maďarska a České republiky na stavbu nových jaderných elektráren.

———————————————————————-

10. EURATOM – papírová bašta pro jadernou energetiku

———————————————————————-

Písmena smlouvy Euratom, která se – ani přes Černobyl a Fukušimu – od roku 1957 nezměnila, mají více moci a vlivu, než si mnoho lidí dokonce i uvnitř antiatomového hnutí vůbec uvědomuje. Díky obrovským privilegiím pro jaderný průmysl a výzkum, které jsou zapsané ve smlouvě a v sekundárním právu EU (závazné předpisy, směrnice, doporučení), poskytuje Euratom úrodnou půdu pro nové jaderné elektrárny a v důsledku toho také pro stále silnější těžbu uranu, pro rostoucí množství radioaktivních odpadů a jaderných zbraní. V konečném důsledku to znamená stále více rizik a více práce, nekonečné práce pro občany.

V roce 2014 se britská vláda a Evropská komise odkazovaly na smlouvu Euratom, aby ospravedlnily schválení vysokých subvencí pro plánovanou britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point C. Zřejmě proto, že přesně ví: preambule a počáteční články smlouvy Euratom, které vznikly v roce 1957 a jsou plné projaderné euforie, představují jedinou šanci Evropského soudního dvoru, jak zamítnout připravovanou stížnost Rakouska proti subvencím. Pokud by se totiž použila pravidla hospodářské soutěže Evropské unie, vedlo by to k jasnému vítězství Rakouska.

Celý článek najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Manifesto_for_the_termination_of_Germany%27s_EURATOM_membership

———————————————————————-

11. Jaderné plány Polska se táhnou dál

———————————————————————-

Podle původního časového plánu měla začít stavba první jaderné elektrárny v Polsku již v roce 2013. Mezitím je jasné, že povolení pro stavbu přijde nejdříve v roce 2017 – pokud vůbec.

Před svou cestou do EU nutil dřívější polský premiér Donald Tusk tři další státní firmy, ENEA, Tauron a firmu těžící měď KGHM, aby převzaly 10% PGE EJ1. Nyní je plánu, že by se měla stavba financovat přes firmu podobně jako TVO a Fennovoima ve Finsku (Model Mankala: první odběratelé nemusí platit daň z obratu, protože vlastníci podle výše svého akciového podílu dostanou elektřinu pro vlastní potřebu a jsou pak zodpovědní za její prodej). Má to být v kombinaci s finanční podporou, jakou připravila Velká Británie i pro Hinkley Point C – smlouvu, s kterou nyní Rakousko a Lucembursko jsou k Evropskému soudnímu dvoru, protože podle nich představuje nelegální státní pomoc, způsobující deformaci trhu.

Celý článek najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Poland%27s_nuclear_plans_continue_dragging_in_the_mud

———————————————————————-

12. Co se v Česku děje aktuálně

———————————————————————-

Vláda schválila Aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) ČR 18.

května 2015. Calla k ní spolu s dalšími spolky Hnutí Duha a Greenpeace

ČR vydaly společnou tiskovou zprávu. Jedním z problematických bodů,

který koncepce prosazuje, je vysoký podíl jaderné energetiky a uhlí.

Pohledem do studie Chytrá Energie (2009) zjistíte, že koncepce se

silně podobá prvnímu a nejhoršímu scénáři s názvem „Vše při starém“,

kdy Česká republika nedělá v podstatě nic pro proměnu české energetiky

směrem k obnovitelným zdrojům energie (ty mají mít na výrobě elektřiny

podíl max. do 25 % a není zřejmé, zda se stát chystá pomoci

domácnostem v dosažení energetické soběstačnosti). Naopak,

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce znovu prosadit své plány na

nové reaktory. A k tomu má sloužit Národní akční plán pro rozvoj

jaderné energetiky v ČR (NAP JE ČR).

NAP JE ČR má být přijatý v následujících týdnech. Pracovali na něm

ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek s ministrem financí Andrejem

Babišem. Vznikal za velmi utajených podmínek. Plán prosazuje hned

čtyři jaderné reaktory, dva v Dukovanech a dva v Temelíně. Očekává se

ale, že stavět se budou nakonec „pouze“ dva (Dukovany z roku 1985-87

mají získat prvenství před Temelínem z 2000-02). Mládek uplatňuje svůj

model: teď se rozhodne, začnou běžet povolovací procesy, EIA, územní

řízení, výběr dodavatele, utratí se až 1,2 miliardy EUR do roku 2025 a

teprve poté se rozhodne, kde se postaví reaktory a jak stát toto

rozhodnutí finančně podpoří.

Celý článek najdete zde:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/What_currently_happens_in_Czech_Republic

———————————————————————-

13. Rostoucí ústup jaderné energetiky ve Francii

———————————————————————-

Francie stojí na rozcestí a vede celonárodní debatu. Návrh zákona, který se nachází ve francouzském parlamentu, požaduje, aby se závislost Francie na jaderné energii snížila do roku 2025 na 50%. Fosilní paliva se mají do roku 2030 snížit o 30%. Naopak množství energie z obnovitelných zdrojů se má zvýšit o 32% a celková spotřeba energií se má snížit o 20% (do poloviny století pak o celých 50%), a to především díky zvyšování energetické efektivity. Očekává se, že francouzský parlament tento návrh během následujícího měsíce přijme.

Náhrh zákona však poté ještě musí projít senátem a opět se vrátit do Národního shromáždění( assemblé nationale). Všechno záleží na vymezení instalovaného výkonu. Pokud zůstane omezen na nynějším výkonu ve výši 63,2 GW, bude se muset jako kompenzace za reaktor EPR, který se staví ve Flamanville, odstavit pouze jedna jaderná elektrárna. Zredukování jaderné energie o 50% do roku 2025 zní sice teoreticky dobře, ale pokud se bude spotřeba energie stále zvyšovat, nebudou se muset zavřít žádné jaderné elektrárny. Při prvním čtení zákona zvýšil senát omezení instalovaného výkonu na 64,85 GW a nevymezil žádné datum pro redukci jaderné energie o 50%. Návrh zákona nyní půjde do druhého čtení do francouzského senátu a vrátí se k definitivnímu rozhodnutí do assemblé nationale. Je tedy ještě dost času na změny.

Další informace:

http://safeenergy.org/2015/05/14/the-accelerating-decline-of-french-nuclear-power/

———————————————————————-

14. Rakousko:krátká zpráva ke konferenci Nuclear Energy Konferenz 2015

———————————————————————-

Město Linec se stalo místem, kam se 19.května 2015 sjelo asi 150 aktivistů ze 12 zemí, aby si zde vyslechli zajímavé referáty o aktuální situaci v Německu, Rakousku, Polsku, Francii, České republice a Anglii. V každém z těchto států je stav antiatomové sítě jiný – komplikace, se kterými se ale musí jaderná lobby potýkat, se však zdají být velmi podobné: kde sehnat investory pro oblast, která se stává stále větším finančním a bezpečnostním rizikem, zatímco obnovitelné zdroje energie jsou stále levnější? A zároveň, jak veřejnosti vysvětlit, aby si nedělala příliš velké starosti o své peníze….což ještě bude především v případě Velké Británie velmi zajímavé.

Organizátoři konference, sdružení Atomstopp_atomkraftfrei leben!,

Matky proti atomovému nebezpečí a Anti-Atomový výbor za podpory hornorakouské zemské vlády poskytli účastníkům také možnost vzájemného sblížení a propojení před a po ukončení konference.

Online- prezentace z konference lze najít zde:

http://www.nec2015.eu/en/presentations.php

———————————————————————-

15. Antiatomoví aktivisté před soudem kvůli akcím proti Tridentu

———————————————————————-

Nikki Clark a Theo Simon, antiatomoví aktivisté z britského Somersetu, se budou muset již brzy obhajovat před soudem. Podle obvinění se dopustili na námořní základně v Devonportu narušení domácího klidu závažným způsobem. Jedná se přitom o přístav, kde se nachází britské jaderné ponorky s raketovým systémem Uk-Trident pro velké dokončovací práce. Proces se původně měl konat 19.května, byl ale o den dříve přeložen. V tento den se ve Velké Británii dostaly na světlo světa skandální informace o rozruchu kolem Tridentu. Řidič ponorky jménem William McNeilly, který se bez dovolení vzdálil od skupiny, vložil na Wikkileaks seznam informací o porušení bezpečnosti v Tridentu.

Více informací o procesu:

http://tinyurl.com/qfndg7q

Jakmile bude zveřejněno datum jednání, najdete ho zde:

https://southwestagainstnuclear.wordpress.com/

Více o seznamu porušování bezpečnosti v Tridentu:

https://wikileaks.org/trident-safety/

———————————————————————-

16. Zviditelnění souvislostí mezi fosilními zdroji energie, jadernou energetikou a klimatickými změnami

———————————————————————-

V rámci kempu s názvem Reclaim-Power-Camp, který se konal v posledním květnovém týdnu v Oxfordu, diskutovali klimatičtí a energetičtí aktivisté z Velké Británie o následujících tématech: fosilní energetické zdroje, jaderná energetika a klimatické změny. Kemp vrcholil 1.června přímým akčním dnem proti PR-firmám, které mají co do činění s fosilními zdroji energie, frakováním a jadernou energií. Kromě jiného došlo k obsazení kanceláře, při kterém se aktivisté navzájem přivazovali, dále předvedli pouliční divadlo, které změnila PR-firma Carmargue na jaderně zamořenou zónu….

Více informací najdete na:

http://www.nodashforgas.org.uk/press-releases/media-zoo-and-camargue-targeted/

———————————————————————-

17. Akce následujících měsíců

———————————————————————-

Budeme velmi rádi, když nám pošlete informace o Vašich lokálních i mezinárodních akcích pro náš obsáhlejší seznam termínů na Nuclear

Heritage Network nebo pro tento výběr akcí do dalšího vydání Nuke News.

http://upcoming.nuclear-heritage.net

01.06.14-červen 15:”Bure 365″ – decentrální akce proti

konečnému skladu jaderného odpadu v Bure (F)

07.06.15 v 8.00 : Masová demonstrace v Bure (F)

08.06.15-21.06.15: Protestní kemp “Better Power!” proti jaderné energii

v Pyhäjoki(FIN)

08.06.15-26.06.15: Výstava fotografií “Co by bylo, kdyby … Brokdorf |

Černobyl. Srovnání – na základní škole

Landhausstr. 4, ve Freudenstadtu (D)

08.06.15 ve 13.00: Jednání proti aktivistům, kteří se šplhali při demonstraci

za energetickou revoluci v roce 2013, Obvodní soud, sál 862,

Turmstr. 91, v Berlíně (D)

14.06.15 ve 14.00: Demonstrace protijaderné elektrárně Tihange, Trojmezí,

v Aachen (D)

20.06.15 v 11.00: Konference “Jaderný odpad bez konce (část 2)” v zasedacím

centru Pfefferberg, Schönhauser Allee 176,

v Berlíně (D)

20.06.15 ve 12.00: “Scrap Trident”-Block (Zrušit Trident) na demonstraci

“End Austerity Now” (Zastavte Sparkurs)

začátek před Bank of England, Queen Victoria

Street, v Londýně (UK)

23.06.15 v 9.00: Jednání proti aktivistům při blokádě transportu Castorů-2011,

Obvodní soud, sál 1.120, ve Fuldě (D)

09.07.15-19.07.15: International Uranium Film Festival

(Mezinárodní uranový filmový festiva) v Rio de

Janeiro (BR)

04.08.15-06.08.15: Mírový pochod z Walnut Creek (Mt. Diablo

Unitarian Universalist Church, 55 Eckley Lane, WC)

do Livermore (USA)

06.08.15-09.08.15: Mezinárodní postní akce k uctění památky obětí

Hirošimy s Nagasaki u Livermore Lab, Osttor,

Greenville Road, v Livermore (USA)

06.08.15-09.08.15: Mezinárodní postní akce k uctění památky obětí Hirošimy a

Nagasaki ve vnitřním městě Londýn (UK)

15.08.15-31.08.15: Umělecká výstava Aliance „West Australia Nuclear Free

Alliance“ (WANFA) v Moores Gallery, 46 Henry

Street, ve Fremantle (AU)

16.08.15-19.09.15: “Walkatjurra Walkabout – Walking for Country” -

pochod z Wiluny do Leonory (AU)

09.09.15-11.09.15: World Nuclear Symposium (Světové jaderné sympozium) 2015

v Londýně (UK)

09.09.15 v 10.00: Jednání proti aktivistům protestujícím proti

závodu na výrobu jaderného paliva v Lingenu 2012,

Obvodní soud Lingen (D)

Po 12.09.15: Celozemské decentrální akce proti prvnímu známému

transportu uranového koncentrátu po informaci

z Hamburského přístavu (D)

19.09.15 v 11.00: Konference o jaderném odpadu na základní škole,

Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)

03.10.15 ve 14.00: Výroční masová demonstrace proti JE Cattenom,

organizovaná mezinárodním akčním spolkem proti

Cattenomu, Place Saint-Louis, v Metz (F)

05.10.15-16.10.15: Mezinárodní uranový filmový festival

ve Florianopolis (BR)

23.10.15: Právní symposium o jaderném odpadu (D)

25.04.16-01.05.16: Evropské akční týdny za budoucnost po Černobylu

a Fukušimě

09.05.16-13.05.16: 14. kongres asociace „International Radiation Protection

Association“: “Ochrana před zářením v praxi:

výměna zkušeností a nové výzvy” v mezinárodním

konferenčním centru v Kapském městě

(pro-atom), (Jižní Afrika)

01.09.16-30.11.16: Hlavní jednání na okresním soudu ohledně návrhu SKB

na stavbu trvalého jaderného úložiště KBS3-

Okresní soud v Nacka (S)

2017 (zřejmě): Transport Castorů s vysoce aktivním vyhořelým jaderným

palivem ze Sellafieldu (UK) a středně aktivními odpady

z La Hague (F) do Gorlebenu (D) a protesty

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365

https://www.facebook.com/events/1586277508277465/

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Better_Power!_camp

https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html

http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/berlin-zweiter-prozess-wegen-energiewendedemo/

http://www.anti-akw-ac.de/events/5/14-06-2015_demo_dreilaendereck/

https://www.ausgestrahlt.de/fileadmin/user_upload/atommuell/Aufruf_Veranstaltung_20.6._Berlin.pdf

http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2125-scrap-trident-bloc-at-end-austerity-now-demo

http://nirgendwo.info/blog/2015/05/02/farbe-am-castor-prozess-in-fulda-am-23-6/

http://uraniumfilmfestival.org/en/

https://nuclearfree.wordpress.com/art/

http://walkingforcountry.com

http://www.wna-symposium.org/ehome/index.php?eventid=108035&

http://nirgendwo.info/lingen/

http://www.urantransport.de/aktionstage.html

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/

https://www.ausgestrahlt.de/mitmachen/termine.html

http://uraniumfilmfestival.org/en/

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016

http://www.irpa2016capetown.org.za/

http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling-md

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2017

———————————————————————-

18. Co jsou Nuke News?

———————————————————————-

NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.

Uzávěrka příspěvků pro 19. vydání NukeNews je 16.srpen 2015.

¨

Získejte více informací o Nuke News a šiřte je dál:

http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Pavel 17.06. 2015

Související příspěvky

 • No related posts found
radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ