logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok JE Temelin v provozu stav temelina 2.blok Druhy blok JE Temelin v provozu


Chytrá energie

Nuke News č.16 – informace z oblasti antiatomu

0. Úvod

Vítáme Vás u posledního vydání Nuke News v roce 2014! V tomto vydání Vás budeme informovat především o dvou nehodách v jaderných elektrárnách v Belgii a na Ukrajině, ke kterým došlo v uplynulých měsících. Dalším důležitým tématem je opětovný start japonských jaderných elektráren po Fukušimě. Najdete zde témata z celkem šesti evropských zemí a také některých regionů mimo Evropskou unii.

Obsah:

  0. Úvod

  1. Ecodefence: nový soudní termín

  2. Vláda ČR chce těžit uran v Brzkově v roce 2022

  3. Zpráva EJOLT: odhalení mýtů kolem uranu a jaderné energie

  4. Stanovisko k nehodě v záporožské jaderné elektrárně, Ukrajina

  5. Schůzka proti transportům uranu

  6. Nehoda v jaderné elektrárně Tihange v Belgii

7. Nový film z Indie v Rakousku – Nuclear Lies (Jaderné lži)

8. Rakousko, domov IAAE, říká NE jaderné energii

9. Demonstrace v Lancasteru během přednášky profesora Robina Grimese

10. 100 vrtných děr by dostalo sellafieldské jedovaté kaly na povrch

11. Protest proti „jadernému šílenství“ na nádraží v Carlisle

12. Japonsko: opětovný start jaderné elektrárny Sendai

13. Za omezení radioaktivní zátěže při výrobě potravin

14. Konference k mezinárodní žalobě Marschallových ostrovů ve Vídni

15. Americko – japonský filmař Ian Thomas Ash – dva filmy o Fukušimě byly oceněny

16. Požadavky ruských ekologů na podzemní skladování jaderného odpadu

17. Veřejná slyšení k jadernému odpadu v Angarsku v Rusku

18. Vážné problémy u první jaderné elektrárny Rosatomu v Indii

19. Akce následujících měsíců

20. Co jsou Nuke News?

  1. Ecodefence: nový soudní termín

5.prosince se v souvislosti se stížností ekologického sdružení Ecodefence proti pokutě ve výši 6.000 Euro, která jí byla uložena na základě tzv. Zákona o cizích agentech, konal další soudní termín. Ecodefence argumentuje tím, že pokuta je protiprávní, protože sdružení není cizím agentem. Vláda je však očividně jiného názoru a nedává téměř žádnou naději, že by sdružení na verdiktu mohlo něco změnit. Proto organizace počítá s tím, že rozhodnutí o uložené pokutě nabude právní moci. V tom případě ale není sdružení ochotno pokutu zaplatit. Zástupci sdružení mají za to, že to bude pro ministerstvo spravedlnosti důvodem pro zrušení tohoto ekologického sdružení.

Již 19.listopadu 2014 zahájilo ministerstvo spravedlnosti další řízení proti Ecodefence, protože sdružení odmítalo na základě tzv. Zákona o cizích agentech předložit požadované zprávy o svých aktivitách. Proto se dá počítat s tím, že sdružení Ecodefence dostane další pokutu ve výši 7.000 – 8.000 Euro. Datum tohoto dalšího procesu ještě není znám, může to být ale kdykoliv v prosinci. Je důležité připomenout, že sdružení Ecodefence je pronásledováno především z toho důvodu, že vedlo úspěšné kampaně proti plánované jaderné elektrárně u Baltského moře v blízkosti Kalinigradu. Ecodefence byl dlouhá léta důležitým ruským kooperačním partnerem pro německé antiatomové hnutí – společnými silami například zastavili transport uranu ze závodu na obohacování uranu v Gronau do Ruska.

Další informace:

http://russlandantirep.blogsport.de/english/ecodefense-english/

  2. Vláda ČR chce těžit uran v Brzkově v roce 2022

Od června 2014 se spolek Naše budoucnost bez uranu (NBBU, z.s.) z

Brzkova snaží svými aktivitami přimět Radu Kraje Vysočina a

ministerské úředníky pochopit nesmyslnost otevření uranového dolu v

Brzkově a konat příslušná opatření k zamezení této těžby. Podle

posledních informací, vláda ČR stále těžit chce a Rada Kraje Vysočina

ji v tom svými kroky i nadále podporuje. Na druhé straně, opoziční

část zastupitelstva podporuje vedení dialogu se spolkem NBBU a

místními samosprávami.

Členové spolku NBBU mají za sebou rušné jaro, léto a podzim. Tak

nejdříve – na začátku června založili spolek. Tím přijali zodpovědnou

roli obránce práv svých a svého domova. Následně uspořádali první

besedu spolupořádaná Callou, na ní představili petici „NE TĚŽBA URANU

NA VYSOČINĚ“ adresovanou premiérovi Sobotkovi (1700 signatářů do

poloviny října), sepsali „Memorandum pro budoucnost bez uranu“ se

čtyřmi místními samosprávami, realizovali zářijový „Pochod proti

uranu“ a ve spolupráci s Callou výstavu „Tváře uranu“ probíhající do

konce října. Při říjnové exkurzi chemické úpravně v Dolní Rožínce

navázali přímý kontakt i s vedením odštěpného závodu GEAM, státní

podnik DIAMO, které bylo Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)

pověřeno vypracovat studii o proveditelnosti otvírky ložiska

Brzkov-Horní Věžnice.

Další informace:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Czech_government_wants_to_mine_uranium_in_Brzkov_from_2022

  3. Zpráva EJOLT: odhalení mýtů kolem uranu a jaderné energie

Dvě nové zprávy rozkrývají různé mýty, které se používají pro zakrytí skutečných následků těžby uranu a pro navození „renesance jaderné energie“ v Evropě. Mezinárodní tým vědců a aktivistů, pracujících pro globální projekt EJOLT za ekologickou spravedlnost, v těchto zprávách zprostředkoval skutečné následky jaderné energetiky.

První zpráva se zaobírá těžbou uranu a ukazuje jaderným průmyslem způsobené následky. Druhá zpráva zpracovává téma rozšiřování jaderných kapacit v Evropě, následky těžby uranu a alternativ k jaderné energetice.

Zprávy jsou k nalezení zde:

http://www.ejolt.org/2014/11/unveiling-uranium-nuclear-power-myths/

  4. Stanovisko k nehodě v záporožské jaderné elektrárně, Ukrajina

Nehoda v záporožské jaderné elektrárně, kde došlo 28.listopadu k vadné funkci transformátorů, je z pohledu ukrajinského jaderného průmyslu banální událostí. Stejná jednotka byla odstavena automatickým bezpečnostním systémem po závadě na čerpadlech i v červnu 2014. Záporoží je jedním z 15 ukrajinských reaktorů, z nichž se celých 12 nachází na konci své projektované životnosti a měly by být v průběhu tohoto desetiletí odstaveny. Ukrajinská vláda však počítá s tím, že je nechá nadále v provozu. Chybí totiž plány na jejich odstavení nebo náhradu těchto kapacit jinými zdroji, protože téměř polovina veškeré elektřiny v zemi pochází z jaderných elektráren.

Aktuální konflikt s Ruskem rozkryl problémy jaderného sektoru. Ukrajina se silně spoléhá na Rusko, a to jak v souvislosti s jaderným palivem (které se dá velmi těžko vyměnit za palivo od jiného dodavatele), tak i v případě náhradních dílů a technické dokumentace. Tím vzniká prostor pro konflikt typu „války o zemní plyn“, která mezi oběma zeměmi vládne již několik let. Porucha v jaderné elektrárně také ukázala na další problém, který připisuje jaderná energetika energetickému sektoru: koncentraci výrobních kapacit. Událost, která odstavila blok o výkonu 1.000 MW, narušila rovnováhu v energetickém sektoru a vedla k posloupným výpadkům v několika oblastech (tzv. rolling blackouts), protože země se potýká s nedostatkem plynu a uhlí pro vyrovnání ztracených výrobních kapacit.

Podle mnohých odborníků je velmi nutné, aby se energetický sektor přestrukturalizoval a snížila se tak spotřeba a dále se rozvíjela stavba obnovitelných zdrojů energie jako nejlepší cesta k nezávislosti v zásobování energiemi. Evropská unie naopak pomocí Evropské banky pro obnovu a rozvoj a půjček Euratomu finančně podporuje program prodlužování provozu reaktorů z dob Sovětského svazu. Tím Evropa dosáhne pouze nárůst rizika těžké havárie jaderného reaktoru a vyšší závislosti ukrajinského energetického sektoru na Rusku.

 1. Schůzka proti transportům uranu

Na začátku prosince se konalo tradiční mezinárodní setkání proti transportům uranu, na kterém se sešlo asi 50 antiatomových aktivistů z Francie, Ruska, Nizozemí a několika regionů Německa. Hlavními body setkání byla výměna zkušeností a mezinárodní propojení pro posílení protestů v následujících měsících proti mezinárodním transportům. Detailní závěrečné stanovisko ze setkání najdete na:

http://www.sofa-ms.de

 1. Nehoda v jaderné elektrárně Tihange v Belgii

Dne 30.listopadu 2014 došlo k požáru transformátoru v belgické jaderné elektrárně Tihange 3, 65 km západně od Cách. Reaktor se musel okamžitě odstavit. Podle médií provozovatel zařízení událost bagatelizoval a tvrdil, že událost byla zcela nevinná a typická pro podobná jaderná zařízení. Pro připomenutí: konečné odstavení německé jaderné elektrárny Krümmel začalo také problémy s transformátorem, taktéž německá jaderná elektrárna Lingen musela být v roce 2009 na určitou dobu kvůli problémům s transformátory odstavena od sítě. Naneštěstí je Tihange 3 nyní opět v provozu… Požadujeme okamžité odstavení celého jaderného komplexu v Tihange a jaderné elektrárny Doal – již žádné experimenty s naší bezpečností!

 1. Nový film z Indie v Rakousku – Nuclear Lies (Jaderné lži)

Dne 7.prosince 2014 se v rakouském hlavním městě Vídni konala premiéra filmu „Nuclear lies“ (Jaderné lži). Tento 60-minutový snímek natočil mladý režisér Praved Krišnapila z Indie, který již 15 let žije v Rakousku. Bere s sebou i publikum na svou cestu Indií a ukazuje snůšku triků a lží, které používá jaderná lobby (nejenom v této zemi), aby se prosadila se svou ničivou hrou proti zájmu veřejnosti, která se obává o svou budoucnost, obživu a zdraví. Tento Crowdfundingem financovaný film byl vekou měrou podpořen rakouskou antiatomovou organizací „Waldviertler Energiestammtisch“ a dalšími sdruženími.

Více informací: http://nuclearlies.net

 1. Rakousko, domov IAAE, říká NE jaderné energii

„Rakousko zastává již dlouhá léta jasné stanovisko k jaderné energetice. Rakousko nevyrábí žádnou energii v jaderných elektrárnách. Je to pouhá myšlenka, ale připadá nám zvláštní, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která existuje především pro podporu jaderné energie, se nachází právě v rakouské Vídni – tedy v zemi, která byla na jaderné energetice vždy nezávislá a také to tak zůstane. Vědí tito lidé snad něco, co nám neříkají? Možná by měla tato mezinárodní projaderná organizace vkládat své peníze (pardon, naše peníze) tam, kde sídlí její přívrženci a přestěhovat se například do Sellafieldu.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/06/letter-from-nuclear-free-austria/

 1. Demonstrace v Lancasteru během přednášky profesora Robina Grimese

Robin Grimes, poradce britské vlády, tvrdí: „Jaderný odpad není etickou otázkou“ a „nová stavba nezvětší otisk Sellafieldu, protože se bude nacházet uvnitř oploceného areálu.“ Oba tyto výroky jsou čistou lží.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/07/nuclear-champion-or-nuclear-conman/

 1. 100 vrtných děr by dostalo sellafieldské jedovaté kaly na povrch

Kde skončí radioaktivní plutonium a cesium z kontaminované půdy v okolí Sellafieldu? Jak se projeví používání výbušnin na vytvoření vrtných děr na konstrukci bazénů vyhořelého jaderného paliva v Sellafieldu?

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/19/100-boreholes-will-bring-sellafields-leaking-mess-to-the-surface-to-be-dumped-where/

 1. Protest proti „jadernému šílenství“ na nádraží v Carlisle

„ Trains and boats“ and planes are bringing nuclear waste to our home…“ „Vlaky, lodě a letadla přináší jaderný odpad do našich domovů“ jsme zpívali, abychom projevili naši solidaritu s dalšími skupinami po celé Velké Británii, které se účastnily těchto koordinovaných aktivit ve Wiganu, Bristolu, Warringtonu a Lancasteru. Takové vlaky přijíždějí na nádraží v Carlisle na severozápadě Anglie mnohdy až dvakrát do týdne. Tři „flaky“ (50 tunové nádrže s vodou pro chlazení palivových článků) obsahují takové množství radioaktivity, která odpovídá bombě svržené na Hirošimu.

http://mariannewildart.wordpress.com/2014/11/24/nuclear-madness-protest-at-carlisle-railway-station/

 1. Japonsko: opětovný start jaderné elektrárny Sendai

7.listopadu 2014 schválil parlament prefektury Kagošima petici k opětovnému spuštění dvou reaktorů v jaderné elektrárně Sendai (a současně zamítl dalších 31 peticí, které se určitým způsobem vyjadřovaly proti tomuto záměru (které například zcela odmítaly opětovné najetí těchto reaktorů, vyzývaly ke zvýšené opatrnosti nebo požadovaly další prověrky elektrárny a větší zapojení místních obyvatel jako dotčené veřejnosti). Vzhledem k souhlasu parlamentu se dá očekávat, že guvernér prefektury Kagošima Jučiro Ito, brzy vyjádří svou podporu opětovnému provozu těchto dvou reaktorů.

Další informace najdete na:

http://www.foejapan.org/en/energy/doc/141107.html

 1. Za omezení radioaktivní zátěže při výrobě potravin

Asi byste si nepřáli, aby se při výrobě potravin používala radioaktivní hnojiva a šířila se radioaktivita. Množství radioaktivity ve fosfátových rudách se velmi liší a neexistuje předpis pro omezení přípustné radioaktivity ve hnojivech. Chtěli bychom přimět Evropskou unii k tomu, aby takovou směrnici vytvořila a určila tak horní mez pro přípustnou úroveň radioaktivity ve hnojivech. Doufáme, že nás můžete v naší iniciativě podpořit. Níže najdete odkaz na vzorový dopis evropským komisařům pro podporu naší akce a dále odkaz na dopis, který jsme odeslali my, včetně adres. Pokud budete posílat komisařům dopis, prosím informujte nás o tom. Jestli máte nějaké další nápady, jak byste nás mohli podpořit, můžete nám je sdělit.

Další informace najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Support_for_restriction_of_radioactivity_in_production_of_food

 1. Konference k mezinárodní žalobě Marschallových ostrovů ve Vídni

Tato malá republika v Pacifiku rozkládající se na souostroví Marschalllových ostrovů byla silně postižena testy atomových bomb po druhé světové válce. Docházelo k evakuacím a ještě dnes se zde rodí děti s malformacemi. Jako členský stát OSN podaly Marschalovy ostrovy s podporou mezinárodního týmu právníků a soudců v dubnu letošního roku žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru. 5. prosince se k záležitosti konalo prominentně obsazené setkání Tonyho de Bruma, ministra zahraničí Marschallových ostrovů s nositelem alternativní Nobelovy ceny, soudcem Dr. C.Weeramantrym ze Srí Lanky a Dr. Peterem Weishem z Vídně. Na tomto setkání v rakouské metropoli se diskutovalo o výhledech tohoto pokusu, přimět projaderné země k realizaci slíbených pokroků v otázce jaderného odzbrojení.

Video ze schůzky najdete v angličtině zde:

http://vimeo.com/113848724

text k tomu v angličtině:

http://www.newsweek.com/marshall-islands-nuclear-lawsuit-reopens-old-wounds-262491

 1. Americko – japonský filmař Ian Thomas Ash – dva filmy o Fukušimě byly oceněny

Na nedávném Mezinárodním filmovém festivalu Lake Champlain Film

Festival byly oceněny dva filmy Iana Thomase Ashe o Fukušimě „V šedé zóně“ (2012) a „A2-B-C“ (2013) cenou „Golden Honey Comb“ za mimořádný výkon ve filmovém umění. Více informací o festivalu a obou oceněních najdete na blogu „Documenting-Ian“. V říjnu pak uvedli organizátoři Pražského filmového festivalu Ianův snímek „A2-B-C“ a zorganizovali v návaznosti na promítnutí filmu diskusi s japonsko – německým aktivistou Kazuhiko Kobayshim k tématu zacházení jaderné lobby s dětmi a o problémech mnoha matek, které se po Fukušimě musí vypořádávat s těžkými situacemi.

Viz také:

http://ianthomasash.blogspot.jp/2014/11/under-bus.html

http://newbloommag.net/2014/10/06/interview-ian-thomas-ash/

16. Požadavky ruských ekologů na podzemní skladování jaderného odpadu

Když se v polovině listopadu na konferenci kromě jiného oznámilo, že Rusko chce budovat laboratoř, ve které se hluboko pod zemí má zkoumat možnost skladování radioaktivních odpadů, došlo k rozruchu ohledně otázky, zda a kdy se nudou konat veřejná slyšení k tomuto záměru.

Další informace na:

http://bellona.org/news/nuclear-issues/radioactive-waste-and-spent-nuclear-fuel/2014-11-russian-environmentalists-demand-discussion-deep-nuclear-waste-burial

 1. Veřejná slyšení k jadernému odpadu v Angarsku v Rusku

Ruská firma, zabývající se obohacováním uranu, Angarsk Electrolysis Chemical Combine při jednom veřejném slyšení začátkem prosince přiznala, že se v jednom z jejích dolů „Site 310“ skladuje radioaktivní odpad, obsahující uran a produkty ze štěpení uranu. Bez detailnějších plánů, co se má v další fázi stát s tímto zde uloženým radioaktivním odpadem, zůstávají zařízení a další budoucnost radioaktivního odpadu předmětem kontroverzních debat.

Více informací:

http://bellona.org/news/nuclear-issues/2014-12-uranium-production-waste-angarsk-proposed-eviction-no-forwarding-address-premature

 1. Vážné problémy u první jaderné elektrárny Rosatomu v Indii

Dceřinná společnost Rosatomu, firma Atomstrojexport, pracovala v jihoindickém státě Tamil Nadu na stavbě jaderného zařízení Kudankulam Nuclear Power Plant (KKNPP). Smlouva o stavbě této jaderné elektrárny byla podepsána v roce 1988. První blok tohoto zařízení (KKNPP 1) byl podle statistik MAAE uveden do komerčního provozu 30.června 2014. To však není pravda. Komerční provoz KKNPP 1 byl snad čtyřicetkrát odložen a začne podle odhadu provozovatele elektrárny až v roce 2015. V září 2014 muselo být zařízení kvůli problémům s poškozenou turbínou více než 70 dní mimo provoz. Turbína však nepředstavuje jediný problém. Firma Rosatom totiž při stavbě elektrárny použila podřadné a falšované součástky.

Detaily z pozadí stavby JE Kudankulam:

http://www.dianuke.org/the-koodankulam-white-elephant-a-non-functioning-reactor-after-one-year-of-grid-connection-vindicates-the-movement/

http://www.countercurrents.org/vtp221114.htm

http://vixra.org/pdf/1410.0208v1.pdf

http://www.countercurrents.org/kknp150614.pdf

http://vixra.org/pdf/1306.0062v1.pdf

 1. Akce následujících měsíců

Pouze výběr, sdělte nám prosím i vaše akce pro další vydání NukeNews.

Další akce najdete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net

Pošlete nám informace i o Vašich lokálních a mezinárodních akcích pro naši webovou stránku.

1./6./14.června’15: “Bure 365″ – decentrální akce proti trvalému úložišti

jaderného odpadu v Bure (F)

Zima 2014: Exporty vysoce radioaktivních odpadů z výzkumného centra v

Jülichu do USA a s tím spojené protesty (Německo)

27.12.14 20°°: Skypová konference spolku/projektu ATOMIC BALTIC

10.01.15 um 18°°: venkovní antiatomová párty , Walkemühle 1a, v

Hamelnu (Německo)

11.01.15: “Protestní koncert” v Energetickém domě u

jaderné elektrárny Fessenheim (F)

24.01.15 um 13°°: Velká demonstrace “Wrap Up Trident!” v Londýně (UK)

27.01.15 um 19ł°: Benefiční koncert za oběti Černobylu v kostele

Epiphaniaskirche, Kärntner Str. 23-25, v Münster

(Německo)

01.02.15-04.02.15: Setkání Health Physics Society 48th Midyear Topical Meeting

v Norfolku/Virginia Beach, VA (USA)

02.03.15 um 7°°: Burghfield Lockdown: Masová blokáda v místě sídla

AWE (veřejná firma pro výrobu jaderných zbraní) v

Burghfieldu, Berkshire (UK)

08.03.15: Fukušimská demonstrace v Neckarwestheimu (Německo)

15.03.15: (navržená) demonstrace k výročí fukušimské havárie

v Tihange (Belgie)

16.03.15-17.03.15: Výroční setkání National Council on

Radiation Protection and Measurement: “Changing

Regulations and Radiation Guidance: What Does the

Future Hold?” v Bethesda, MD (USA)

21.03.15: Campaign for Nuclear Disarmament: Battle of the

Bands & Soutěž pro vytvoření posteru v

Red Brick Building v Glastonbury (UK)

21.03.15 um 11°°: Konference o jaderném odpadu na veřejné vysoké škole

Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (Německo)

13.04.15: Velká blokáda základy jaderných ponorek

ve Faslane (UK)

14.04.15-16.04.15: Summit „World Uranium Summit“ v Québec City (CDN)

25.04.15-01.05.15: Evropské akční týdny “Pro budoucnost po Černobylu a Fukušimě”

12.05.15-15.05.15: Konference jaderné lobby “Innovation in the Third

Millennium” v Delta Winnipeg Hotel, 350 St Mary

Ave, ve Winnipegu, Manitoba (CDN)

22.05.15, 14 Uhr: Kulturní protestní párty s občanskými iniciativami a aktéry

kulturních akcí u jadenrých zařízení v Gorlebenu (Německo)

Sommer 2015: Pochod “Walk For A Nuclear Free Future” od jaderného zažízení

Oakridge, TN do Hirošimy 2015 (USA & J)

12.07.15-16.07.15: Setkání Health Physics Society 60th Annual Meeting v

Indianapolis, Indiana (USA)

2015: pravděpodobný transport Castorů s vysoce radioaktivními

odpady ze Sellafieldu (UK) a středně aktivními odpady

z La Hague (F) do Gorlebenu (Německo) a protesty

01.09.15-30.11.15: (pravděpodobné) hlavní jednání soudu pro životní prostředí

ohledně žádosti SKB o stavbu trvalého úložiště RAO

KBS3, na okresním soudě v Nacka (S)

10.10.15 um 11°°: Konference o jaderném odpadu na veřejné vysoké škole

Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (Německo)

25.04.16-01.05.16: Evropské akční týdny “Pro budoucnost po Černobylu a Fukušimě”

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Bure_365

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus

http://AtomicBaltic.nuclear-heritage.net

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189

http://www.fessenheimstop.org/pages/termine.php?Widerstand%20in%20Concert&month=1&year=2015&day=11&show=1&id=87&section_id=174&detail=1

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Wrap_up_TRIDENT

http://www.anti-atom-aktuell.de/aktuelles/termine.html

http://hps.org/meetings/meeting41.html

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Burghfield_Lockdown

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189

http://www.ncrponline.org/Annual_Mtgs/2015_Ann_Mtg/Summary_12-1.pdf

http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/2043-battle-of-the-bands-poster-art-competition

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/

http://www.uranium2015.com

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2015

http://crpa-acrp.org/conference/

http://www.bi-luechow-dannenberg.de/?page_id=9162

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Y-12_Nuclear_Facility_Oakridge-Hiroshima

http://hps.org/meetings/meeting37.html

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2015

http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=61&Itemid=273/

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Action_Weeks_For_A_Future_After_Chernobyl_And_Fukushima_2016

 1. Co jsou Nuke News?

NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, je potřeba výstižný nadpis, můžete uvést i odkaz na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.

Uzávěrka příspěvků pro sedmnácté vydání NukeNews je 1.březen 2015.

Další informace o Nuke News:

http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Pavel 06.01. 2015

Kategorie

Antiatom NukeNews ČESKY!

Tagy

Související příspěvky

 • No related posts found
radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ