logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok 1. blok JE Temelin v provozu stav temelina 2.blok 2. blok JE Temelin v odstavce pro vymenu paliva


Chytrá energie

V dnešní době se radiace používá v medicíně, k výrobě elektřiny, k prodloužení trvanlivosti potravin, ke sterilizaci zařízení a k mnoha dalším účelům.

K ionizujícímu záření dochází, když se atomové jádro nestabilního atomu rozpadne a začne uvolňovat ionizující částice.

Když se tyto částice dostanou do kontaktu s organickým materiálem, jako je lidská tkáň, poškodí je – pokud jsou hladiny dostatečně vysoké, v krátkém časovém období. To může vést k popáleninám, problémům s krví, gastrointestinálním systémem, kardiovaskulárním a centrálním nervovým systémem, rakovině a někdy i smrti.

Akutní radiační syndrom (ARS) (někdy známý jako radiační toxicita nebo radiační nemoc) je akutní onemocnění způsobené ozářením celého těla (nebo většiny těla) vysokou dávkou pronikajícího záření ve velmi krátkém časovém období (obvykle otázka minut).

S radiací se v dnešním světe obvykle pracuje dostatečně bezpečně, ale její použití s ​​sebou nese i nemalé riziko. Třeba pokud se stane nehoda, například zemětřesení v japonské Fukušimě v roce 2011 nebo výbuch jaderného reaktoru v ukrajinském Černobylu v roce 1986, záření může být velmi nebezpečným.

Rychlá fakta o nemoci z ozáření

Zde jsou některé klíčové body o nemoci z ozáření. Více podrobností pak najdete v hlavním článku.

Radiace je všude kolem nás a je bezpečně používána v mnoha směrech.

Jaderné havárie, rizikové pracovní prostředí a některé metody lékařského ošetření mohou být zdrojem otravy radiací.

V závislosti na dávce mohou být účinky záření mírné nebo život ohrožující.

Neexistuje žádný lék na nemoc z ozáření, ale bariéry mohou zabránit expozici a některé léky mohou odstranit určité záření z těla.

Každý, kdo věří, že byl vystaven záření, by měl co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.

Co je to nemoc z ozáření

Radiace má mnoho kladných využití, ale může být nebezpečná, pokud s ní není správně zacházeno.

K ovlivnění zářením dochází, když radioaktivní látka uvolňuje částice, které se dostanou do těla člověka a způsobí újmu. Různé radioaktivní látky mají různé vlastnosti. Mohou lidem ubližovat a pomáhat různými způsoby a některé jsou nebezpečnější než jiné.

S nebezpečným množstvím radiace se jen tak nepotkáte (za normálních okolností). Zda se stane nebezpečnou, závisí na:

jak se používá

jak je to silná

jak často je člověk záření vystaven

jaký typ expozice nastane

jak dlouho expozice trvá

Tak třeba dávka záření z jediného rentgenového záření není obvykle škodlivá. Nicméně části těla, které nejsou rentgenovány, jsou vždy zastíněny olověnou zástěrou, aby se předešlo zbytečné expozici. Technik mezitím při pořizování obrázku opustí místnost. Zatímco jedna malá dávka není nebezpečná, opakované malé dávky by už mohly být.

Náhlá, krátká, nízká dávka záření pravděpodobně nezpůsobí problém, ale dlouhé, intenzivní nebo opakované dávky mohou být problém. Když záření poškodí buňky, je to nevratné. Čím častěji je záření člověk vystaven, tím větší je riziko zdravotních problémů.

Kolik radiace je už nebezpečné?

Radiační dávku lze měřit různými způsoby. Některé z použitých jednotek jsou Gray, Sievert, rem a rady. Používají se podobným způsobem, ale 1 rad je ekvivalentní 0,01 Gray.

Rad je jednotka absorbované dávky ionizujícího záření používaná v zastaralé soustavě CGS. V soustavě SI je nahrazena 100krát větší jednotkou gray (Gy). Dávka 1 rad znamená, že každý kilogram ozářené látky pohltil 0,01 joulů energie.

Méně než 30 radů: V krvi se objeví mírné příznaky

Od 30 do 200 radů: Osoba může onemocnět.

Od 200 do 1 000 radů: Osoba může vážně onemocnět.

Více než 1 000 radů: Smrtelná dávka.

Obecně je nemoc z ozáření nebo akutní radiační syndrom (ARS) diagnostikována, když:

Osoba dostane přes 70 radů ze zdroje mimo své tělo

Dávka ovlivňuje celé tělo nebo jeho většinu a je schopna proniknout do vnitřních orgánů

Dávka je podána v krátké době, obvykle během několika minut

Osoba, která zažije atomový výbuch, dostane dvě dávky záření, jednu během exploze a druhou ze spadu, když po výbuchu sletí radioaktivní částice dolů.

Příznaky nemoci z ozáření

Nemoc z ozáření může být akutní, objevující se brzy po expozici, nebo chronická, kde se příznaky objevují v průběhu času nebo po nějaké době, třeba i o několik let později.

Příznaky akutní nemoci z ozáření jsou:

zvracení, průjem a nevolnost

ztráta chuti k jídlu

malátnost nebo pocit nevolnosti

bolest hlavy

rychlý srdeční tep

Příznaky závisí na dávce a na tom, zda se jedná o jednu dávku nebo dávku opakovanou.

Dávka až 30 radů může vést k těmto problémům:

ztráta bílých krvinek

nevolnost a zvracení

bolesti hlavy

Dávka 300 radů může mít za následek:

dočasnou ztrátu vlasů

poškození nervových buněk

poškození buněk, které lemují trávicí trakt

Fáze radiační nemoci

Příznaky závažné radiační otravy obvykle procházejí čtyřmi fázemi.

Prodomální stádium: Nevolnost, zvracení a průjem, trvající několik minut až několik dní

Latentní fáze: Zdá se, že příznaky zmizí a zdá se, že se člověk uzdravil

Fáze zjevná (overt): V závislosti na typu expozice to může zahrnovat problémy s kardiovaskulárním, gastrointestinálním, krvetvorným a centrálním nervovým systémem

Zotavení nebo smrt: Může dojít k pomalému zotavení nebo ke smrti.

Různé dávky, různé efekty

Riziko onemocnění závisí zejména na dávce. Velmi nízké dávky záření jsou neustále kolem nás a nemají žádný účinek. Záleží také na oblasti těla, která je záření vystavena.

Pokud je celé tělo vystaveno řekněme 1 000 radům během krátké doby, může to být fatální. Daleko vyšší dávky však lze aplikovat na malou oblast těla s menším rizikem.

Po mírné dávce může osoba pociťovat příznaky jen několik hodin nebo dní. Opakovaná nebo dokonce jedna relativně nízká dávka, která v době expozice vyvolává jen málo nebo žádné viditelné příznaky, však může později způsobit problémy.

Osoba, která je vystavena 3000 radům, zažije nevolnost a zvracení a během několika hodin může dojít ke zmatku a ztrátě vědomí. Třes a křeče se objeví 5 až 6 hodin po expozici. Do 3 dnů bude kóma a smrt.

Lidé, kteří zažívají opakované dávky mohou mít dlouhodobé příznaky. Třeba tyto:

ztráta bílých krvinek, což tělu brání v boji s infekcí

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko vnitřního nebo vnějšího krvácení

problémy s plodností, včetně ztráty menstruace a sníženého libida

změny funkce ledvin, které mohou během několika měsíců vést k anémii, vysokému krevnímu tlaku a dalším problémům

může se také objevit zarudnutí kůže, šedý zákal a srdeční problémy.

Lokální expozice může vést ke změnám na kůži, ztrátě vlasů a případně rakovině kůže.

Vystavení určitým částem těla je nebezpečnější, než u jiných částí – vystavíte-li záření ruku, nemusí se nic moc stát, ale pokud záření vystavíte například střeva, mohou utrpět velkou újmu. Účinky záření jsou kumulativní. Poškození buněk je nevratné.

Zdroje radiace

Vystavení radiaci může být důsledkem expozice na pracovišti nebo vystavení kvůli průmyslové havárii, radiační terapie nebo dokonce záměrné vystavení radiaci, jako v případě bývalého ruského špiona Alexandra Litviněnka, kterého v Londýně zavraždilo polonium 210 z jeho čaje. To je však samozřejmě extrémně vzácný případ.

Většina lidí je každoročně vystavena v průměru přibližně 0,62 radu, tedy 620 grey.

Polovina pochází z radonu ve vzduchu, ze Země a z kosmického záření. Druhá polovina pochází z lékařských, komerčních a průmyslových zdrojů. Rozloženo na rok, to není nijak moc významné z hlediska zdraví.

Úrovně záření z rentgenového záření nejsou vysoké, ale vyskytují se v jeden okamžik.

Rentgen hrudníku odpovídá expozici záření 10 dní

Mamogram udává ekvivalent normální expozice 7 týdnů

PET nebo CT používané jako součást nukleární medicíny vystavují člověka ekvivalentu 8 let záření

CT vyšetření břicha a pánve odpovídá ekvivalentu 3leté normální expozice

Nukleární medicína se používá k cílení na štítnou žlázu u lidí s poruchou štítné žlázy. Mezi další typy lékařské léčby patří radiační terapie rakoviny.

Život ve vyšší nadmořské výšce, například na náhorní plošině Nového Mexika a Colorada, zvyšuje expozici, stejně jako cestování v letadle. Radonový plyn v domácnostech také přispívá.

Jídlo také obsahuje malé množství záření. Jídlo a voda, které pijeme, jsou zodpovědné za expozici přibližně 0,03 rad za rok.

Existuje mnoho aktivit, které mohou vystavit lidi zdrojům záření. Třeba:

sledování televize

létání v letadle

procházející bezpečnostním skenerem

mikrovlnné trouby nebo mobilní telefony

Kuřáci mají vyšší expozici než nekuřáci, protože tabák obsahuje látku, která se může rozložit na polonium 210.

Astronauti mají nejvyšší expozici ze všech. V jedné misi raketoplánu mohou být vystaveni 25 radům.

Ochrana před ozářením

Poškození zářením je nevratné. Jakmile jsou buňky poškozené, neopraví se samy. I tak je ale důležité, aby někdo, kdo byl vystaven záření, vyhledal lékařskou pomoc co nejdříve.

Mezi možná ošetření patří:

Okamžité sundání veškerého oblečení.

Oplach těla vodou a mýdlem.

Použití jodidu draselného (KI) k blokování vychytávání štítné žlázy, pokud osoba vdechuje nebo polyká příliš mnoho radiojódu

Berlínská modř či pruská modř, podávaná v kapslích, může ve střevech zachytit cesium a thalium a zabránit jejich vstřebání. To jim umožňuje pohyb trávicím systémem a cestu do stolice.

Filgrastim neboli Neupogen stimuluje růst bílých krvinek. To může pomoci, pokud záření zasáhlo kostní dřeň.

V závislosti na expozici může záření zasáhnout celé tělo. U kardiovaskulárních, střevních a dalších problémů bude léčba zaměřena na konkrétní symptomy.

Snížení expozice radiaci

Mezi tipy na snížení zbytečného ozáření patří:

vyhýbat se slunci kolem poledne a používat opalovací krém nebo nosit oblečení, které zakrývá pokožku

ujistěte se, že jsou opravdu nutné jakékoli CT a rentgenové vyšetření, zejména pro děti

dejte lékaři vědět, zda jste nebo můžete být těhotná, před rentgenovým, PET nebo CT vyšetřením

Není možné ani nutné vyhnout se veškerému vystavení radiaci a zdravotní riziko, které většina zdrojů představuje pro zdraví, je extrémně malé.

Léčba nemoci z ozáření

Cílem léčby radiační nemoci je zabránit další radioaktivní kontaminaci; ošetřovat život ohrožující zranění, jako jsou popáleniny a traumata; snížit příznaky; a zvládat bolest.

Dekontaminace

Dekontaminace zahrnuje odstranění vnějších radioaktivních částic. Odstranění oděvu a obuvi eliminuje asi 90 procent vnější kontaminace. Jemným omytím vodou a mýdlem odstraníte z pokožky další částice záření.

Dekontaminace zabrání dalšímu šíření radioaktivních materiálů. Snižuje také riziko vnitřní kontaminace vdechnutím, požitím nebo otevřenými ranami.

Léčba poškozené kostní dřeně

Protein nazývaný faktor stimulující kolonie granulocytů, který podporuje růst bílých krvinek, může čelit účinku radiační nemoci na kostní dřeň. Léčba lékem na bázi bílkovin, který zahrnuje filgrastim (Neupogen), sargramostim (Leukine) a pegfilgrastim (Neulasta), může zvýšit produkci bílých krvinek a zabránit prevenci následných infekcí.

Pokud máte vážné poškození kostní dřeně, můžete také dostat transfuzi červených krvinek nebo krevních destiček.

Léčba vnitřní kontaminace

Některé metody ošetření mohou snížit poškození vnitřních orgánů způsobené radioaktivními částicemi. Zdravotnický personál by tyto léčby používal pouze tehdy, pokud jste byli vystaveni určitému typu záření. Tato ošetření zahrnují následující:

Jodid draselný (ThyroShield, Iosat). Jedná se o neradioaktivní formu jódu.

Jód je nezbytný pro správnou funkci štítné žlázy. Pokud jste vystaveni značnému záření, vaše štítná žláza bude absorbovat radioaktivní jód (radiojód) stejně jako jiné formy jódu. Radiojód se nakonec z těla odstraní močí.

Pokud budete užívat jodid draselný, může zaplnit “prázdná místa” ve štítné žláze a zabránit absorpci radiojódu. Jodid draselný není všelék a je nejúčinnější, pokud je užijete do jednoho dne po expozici.

Berlínská modř či pruská modř. Tento typ barviva se váže na částice radioaktivních prvků známé jako cesium a thallium. Radioaktivní částice se pak vylučují stolicí. Toto zpracování urychluje eliminaci radioaktivních částic a snižuje množství záření, které mohou buňky absorbovat.

Kyselina dietylenetriamin pentaoctová (DTPA). Tato látka se váže na kovy. DTPA se váže na částice radioaktivních prvků plutonium, americium a curium. Radioaktivní částice procházejí z těla močí, čímž se snižuje množství absorbovaného záření.

Podpůrná léčba

Pokud máte nemoc z ozáření, můžete dostat další léky nebo intervence k léčbě:

Bakteriální infekce

Bolest hlavy

Horečka

Průjem

Nevolnost a zvracení

Dehydratace

Popáleniny

Bolest nebo vředy

Péče o umírajícího pacienta

Osoba, která absorbovala velmi velké dávky radiace, má malou šanci na uzdravení. V závislosti na závažnosti onemocnění může dojít k úmrtí do dvou dnů nebo dvou týdnů. Lidé se smrtelnou radiační dávkou dostanou léky na potlačení bolesti, nevolnosti, zvracení a průjmu. Mohou také těžit z psychologické nebo pastorační péče.

Napište nám do komentářů, pokud máte informace k nemoci z ozáření. Budeme rádi.

Studie a zdroje článku

Health effects in those with acute radiation sickness from the Chernobyl accident Autor: Fred A Mettler Jr

Study of Biomarkers and Acute Radiation Sickness (ARS) Corporate Author: ARMED FORCES RADIOBIOLOGY RESEARCH INST BETHESDA MD BETHESDA United States

Pavel 17.09. 2021

Související příspěvky

 • No related posts found
sarkofag2015-460-a

V blízkosti jadern

Dění kolem ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl opět vzbuzuje obavy. Kolem ...

radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ