logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok 1.blok JE Temelin pracuje na plny vykon stav temelina 2.blok 2.blok JE Temelín pracuje na plný výkon


Petice Chytrá energie

Seznam:

 1. Předmluva
 2. Hnutí za likvidaci jaderných zbraní
 3. Jaderný projekt Fennovoimy se smršťuje
 4. Hinkley Point: Evropská komise zahájila posouzení britských opatření pro podporu jaderné energetiky
 5. Walkatjura Walkabout – Walking for country
 6. Baltské moře: radioaktivní pohřebiště kilometr od Baltu a 40 km od St.Petersburgu

 7. Beton – záleží na tom, k čemu slouží

 8. Dvě prázdná křesla – ekologické hnutí již není účastníkem komise pro úložiště jaderných odpadů
 9. Firma Rosatom praktikuje „greenwashing“ – „ekologické“ organizace RNEI a WWF Rusko jí v tom pomáhají
 10. Slovinsko: Hlasité ohlášení nového reaktoru, prodloužení životnosti stávajícího reaktoru a téma bezpečnosti

 11. Problémy s přípravami stavby druhého jaderného reaktoru ve Slovinsku
 12. Výstava: historie šikany antiatomového hnutí, část 2.
 13. Rosatom ví o vysoké úrovni kontaminace v oblasti JE Belojarsk
 14. Filmový projekt Nuclear lies – úspěšný crowdfunding
 15. Další jazykové mutace newsletteru Nuke News
 16. Nadcházející akce
 17. Co jsou Nuke News?

0. Předmluva

Ačkoli vyšlo poslední vydání Nuke News kvůli většímu zpoždění teprve před měsícem, sešlo se nám opět dost zpráv na nové vydání našeho newsletteru (vydání č. 12). Tentokrát je to kratší vydání…

Jedna ze zajímavých zpráv Vás informuje o tom, proč se německé anti-atomové hnutí rozhodlo, že nakonec nevyužije svou šanci, vyslat do „komise pro konečné úložiště“ dva ze svých zástupců. V tomto aktuálním vydání najdete také kritiku spolupráce sdružení WWF s ruským jaderným koncernem Rosatom, dále informace o snaze o nalezení konečného úložiště jaderných odpadů v blízkosti St.Petersburgu, nebo oficiální data ohledně úrovně radioaktivního zatížení v oblasti plánování stavby nového jaderného reaktoru v lokalitě slovinské jaderné elektrárny Krško a informace o odporu proti této politice.

Pokud pro nás máte informace pro další vydání Nuke News, pošlete nám prosím Vaše příspěvky do jarního vydání Nuke News do 30.března 2014.

aus: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/NukeNews_No._12_-_GERMAN

Více informací:

http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=18853bdc20&e=bcdd27812a

1. Hnutí za likvidaci jaderných zbraní

Vzpomínáte si na Hirošimu a Nagasaki? Někdo z Vás možná četl letáček „I can“ nebo „Jaderné zbraně“, možná někdo z Vás dokonce podpořil hladovku a blokádu v Büchelu… A doufám, že hodně z Vás si udělalo čas a vzpomnělo si na to, co se stalo v roce 1945 v Hirošimě a Nagasaki a jakému nebezpečí jsme i dnes stále vystaveni. Chtěla jsem se k této hladovce před Spolkovým kancléřstvím přidat, stejně jako jsem to udělala v minulém roce v Paříži (letos bylo více než 60 hladovkářů). Bohužel jsem na začátek akce přijela dříve a důsledkem toho jsem zůstala zablokována 3 hodiny někde mezi Braniborskou bránou a Spolkovým kancléřství, takže jsem to nakonec vzdala a šla navštívit přítele….

Celý článek najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Report:_Anti-Nuke_actions_in_Berlin_and_B%C3%BCchel

2. Jaderný projekt Fennovoimy se smršťuje

Projekt jaderné elektrárny společnosti Fennovoima se potýká s velkými problémy, protože dalších 15 majitelů podílů odstoupilo – někteří zcela, někteří z části. Velké překvapení pro všechny zúčastněné ale bylo, že mezi nimi bylo několik velkých průmyslových koncernů. Nyní je ve finských rukou pouze 50,28% podílů – zbytek je na prodej.

Po odstoupení firmy E.On Fennovoima změnila výrobce reaktoru: Rosatom nyní nabízí jeden reaktor o výkonu 1.200 MW, který je ve srovnání s původními plány (reaktor 1.600 MW) o 25% menší. Po odstoupení E.ONu v roce 2012 jsou teď na prodej i další podíly v celkovém objemu 16%, dosud se však nenašli noví kupci.

Celý článek najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fennovoima_shrinking

3. Hinkley Point: Evropská komise zahájila posouzení britských opatření pro podporu jaderné energetiky

Evropská komise začala s neodkladným šetřením, které má za úkol zjistit, zda plány Velké Británie na stavbu a provoz nové jaderné elektrárny Hinkley Point v Somersetu odpovídají předpisům Evropské unie ohledné státních finančních podpor. Především má Evropská komise pochybnosti o tom, že by projekt trpěl skutečným selháním trhu. Šetření Evropské komise davá třetím stranám možnost, opatření Velké Británie komentovat.

Celá tisková zpráva je k nalezení na:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1277_en.htm?locale=en

4. Walkatjura Walkabout – pochod za zemi

Walkatjura Walkabout je pochod za zemi Wangkatja, dokladem síly společenství, bojující již 40 let za zastavení těžby uranu v Yeelirrii. A zároveň tento pochod představuje možnost, jak se setkat a sdílet naše vystupování za trvale udržitelnou a bezjadernou budoucnost. Je také příležitostí, jak se navzájem propojit a tradičním pochodem za svou zemi. Pochod Walkatjurra Walkabout probíhá zcela bez alkoholu a bez drog.

Pochod Walkatjurra Walkabout proběhne ve dnech 23.dubna až 26.května 2014, a budeme rádi, když se ho zúčastníte i Vy. „Cílem našeho pochodu za zemi je opětovné propojení lidí se zemí. Walkatjurrs Walkabout je poutí přes zemi Wangkatja a bude probíhat v duchu našich předků, tak abychom jako nynější správci ochraňovali svou zemi, její zvyky, kulturu a tradice pro nové generace. Zveme všechny lidi, z jakéhokoli konce světa, aby přijel a zúčastnil se spolu s námi této tradiční poutě s jasným poselstvím, že chceme zachovat zdravé životní prostředí v našich zemích pro budoucí generace.

(Kado Muir, tradiční majitel půdy v Yelierii)

Walkatjurra Walkabout v roce 2013 byl velkým úspěchem a posiluje naše společné úsilí o ochranu země a o zastavení těžby uranu. Pomozte nám zachovat tuto formu tlaku, aby další uranové zásoby mohly nadále zůstat pod zemí.

Další informace:

http://walkingforcountry.us4.list-manage1.com/track/click?u=50a102f587619317ca5451762&id=18853bdc20&e=bcdd27812a

5. Baltské moře: radioaktivní pohřebiště kilometr od Baltu a 40 km od St.Petersburgu

V pátek, 7.prosince, se konalo od 15.00 hodin ve veřejné budově v Sosnovy Boru veřejné slyšení k předběžným podkladům pro proces EIA k „Místu likvidace radioaktivních odpadů (PDRW)“. Jako „pohřebiště“ se nabízí 50 metrů silná jílová vrstva mezi dvěma vodními horizonty. Tato lokalita se nachází asi 3 km od osídlené oblasti (obec Rakopezhi), 1 km od Baltského moře a 5 km od jehličnatého lesu.

Diskuse k tomuto projektu běží již dva roky. Nezávislí odborníci, vědci z oblasti jaderné energetiky , zástupci veřejných organizací ze Sosnovy Boru, volná sdružení ze St.Petersburgu a leningradského regionu , zástupci komunistické strany, zástupci „Spravedlivého Ruska“ a strany „Jabloko“ ostře kritizují tento projekt.

Další informace: http://www.nuclearheritage.net/index.php/Radioactive_Grave_In_One_Kilometer_From_The_Baltic_Sea_And_40_km_From_St._Petersburg

6. Beton – záleží na tom, k čemu slouží

Řízení proti čtyřem aktivistům, kteří blokovali a na 15 hodin zastavili poslední transport kontejnerů Castor s jaderným odpadem do Gorlebenu v listopadu 2011, bylo zastaveno. Soud nabídl, aby každý z těchto aktivistů místo platby pokuty ve výši 1.100 Euro zaplatil 250 Euro sdružení „Děti Černobylu“. K soudnímu jednání proto již nedošlo. Obžalovaní aktivisté se totiž přivázali v betonové konstrukci pod kolejemi.

http://blockcastor.wordpress.com/

7. Dvě prázdná křesla – ekologické hnutí již není účastníkem komise pro úložiště jaderných odpadů

Německé ekologické organizace a antiatomové iniciativy se nebudou nadále účastnit expertní komise, která má napomoci při hledání konečného úložiště radioaktivního odpadu. Proces hledání trvalého úložiště neprobíhá transparentně a obsahuje jako stanovenou lokalitu pouze Gorleben, kam již bylo investováno 1,8 miliard euro a kde již byla vybudována infrastruktura: mezisklad, vyhořelé jaderné palivo, pilotní klimatizační zařízení a policejní budova v krajském městě jsou již k dispozici. Nový zákon vstoupil v platnost, aniž by před jeho schválením proběhla široká diskuse veřejnosti o postupu a kritériích skladování radioaktivního materiálu po dobu tisíců let. Zaměření procesu hledání úložiště pouze na vysoce radioaktivní odpad omezuje pohled na pouze asi 5% škodlivého jaderného odpadu. Kromě toho není zajištěno financování procesu hledání úložiště z veřejného fondu, naspořeném vlastníky jaderných elektráren. Nový zákon o výběru lokality pro konečné úložiště umožňuje vyvlastňování

pozemk

ů

a minimalizuje možnosti prošetření, které dnes ještě existují. K tomu se přidává skutečnost, že spolkové země ztratí v této věci své kompetence, namísto toho má vzniknout super-úřad s názvem „Spolkový úřad pro jaderně – technickou likvidaci“, jehož kompetence budou sahat kromě jiného i do oblasti ochrany vod a báňského práva.

http://www.neues-deutschland.de/artikel/918909.zwei-stuehle-bleiben-vorerst-leer.html

8. Firma Rosatom praktikuje „greenwashing“ – „ekologické“ organizace RNEI a WWF Rusko jí v tom pomáhají

Jaderná mafie v Rusku je podporována ekologickými organizacemi: „Rusko – německou kanceláří pro ekologické informace (RNEI), prodloužené ruky organizace „Německo – ruská výměna“ a dále organizací WWF Rusko. Obě organizace poskytly několik cen na soutěž o nejlepší ekologicko – politický článek nebo zprávu radiových, televizních a novinových reportérů. Soutěž byla vypsána firmou Rosatom a ruskou spolkovou agenturou pro jadernou energii.

http://www.kerstinrudek.de/rosatom-praktiziert-greenwashing

9. Slovinsko: Hlasité ohlášení nového reaktoru, prodloužení životnosti stávajícího reaktoru a téma bezpečnosti

Rok 2013 končil silným stanoviskem vlastníka jaderné elektrárny Krško, společnosti GEN Energija, že do 15 let postaví v lokalitě Krško druhý jaderný reaktor. Toto oznámení však nemá žádný legitimní základ, proto Slovinsko ještě oficiálně nevydalo rozhodnutí, zda se bude v lokalitě Krško stavět další jaderný blok.

Kromě toho Slovinsko jednoznačně nepotřebuje žádný další jaderný blok, jak ukazují všechny scénáře, které byly vypracovány v roce 2011 pro novou energetickou koncepci státu. Slovinsko bude i bez nového jaderného bloku schopno i v budoucnu nadále exportovat elektřinu do zahraničí.

Naopak se ukazuje být lokalita Krško ze seismického hlediska pro stavbu nového jaderného bloku nevhodná. V roce 2013 obdrželo Slovinsko od francouzské agentury pro jadernou bezpečnost ISRN zprávu k tématu seismického ohrožení lokality Krško, ve které institut varuje před signifikantními seismickými riziky.

Pro diskusi ohledně zprávy ISRN a ohledně potřebnosti účasti veřejnosti v rámci jaderné debaty zorganizoval Focus mezinárodní konferenci (odkaz na prezentaci najdete na následující adrese: http://focus.si/index.php?node=25&id=1373).

Greenpeace Slovinsko a Focus poslali v souvislosti s poškozenými palivovými soubory ve stávajícím reaktoru v Kršku několik otevřených dopisů slovenskému dozornému orgánu a upozornili slovenská a chorvatská média na tuto problematiku. Zatímco se právě pracuje na problémech ve stávajícím reaktoru, snaží se provozovatel jaderné elektrárny Krško získat povolení pro prodloužení provozu stávajícího reaktoru o 50% (místo do roku 2023 až do roku 2043). Dosud nebyla ve Slovinsku na toto téma zahájena žádná veřejná debata.

10. Problémy s přípravami stavby druhého jaderného reaktoru ve Slovinsku

Ačkoli většina slovinské veřejnosti již léta odmítá stavbu druhého reaktorového bloku v jaderné elektrárně Krško, založila minulá vláda poloprivátní energetickou distribuční firmu ve veřejném vlastnictví, GEN, která má podporovat a zorganizovat stavbu tohoto 2.jaderného bloku a postarat se o prodloužení životnosti stávajícího jaderného bloku v JE Krško o 20 let. Bez parlamentního rozhodnutí začala firma GEN s výzkumy a správně technickými přípravnými opatřeními a dala francouzskému institutu IRSN (Institut de Radioprotectionet de Sureté Nucléaire, Instituce pro jadernou bezpečnost) svolení, aby provedla seismické studie v oblasti JE Krško.

Závěr IRSN však není pozitivní, jak firma GEN očekávala. Institut konstatoval, že na základě „nových poznatků, které je potřeba brát velmi vážně, v souvislosti s vhodností areálu Krško-II. pro stavbu nového jaderného bloku, není možné vydat pozitivní stanovisko“. IRSN poukazuje na to, že stavba reaktoru v geologicky deformované zóně je znepokojivá. Vzhledem k doporučení MAAE (Mezinárodní agentura pro jadernou bezpečnost) a NRC (Nuclear Regulatory Commission, Jaderná regulační komise) je IRSN názoru, že firma GEN by měla vzhledem k této skutečnosti celý projekt JE Krško II znovu zvážit a využít možnost vyhledání jiné lokality pro stavbu nového jaderného reaktoru.

Je nepravděpodobné, že by se dalo jinde ve Slovinsku, vzhledem k výsledkům dřívějších výzkumů veřejného mínění, postavit nový jaderný reaktor. Nyní firma GEN vyloučila IRSN z dalšího zkoumání a hledá jiný institut, který bude ochotný potvrdit, že plánovaná lokalita Krško je vhodná pro stavbu nového bloku.

11. Výstava: historie šikany antiatomového hnutí, část 2.

Toto je druhá výstava k historii šikanování antiatomového hnutí. Na první výstavu v srpnu loňského roku přišlo celkem 1.2000 návštěvníků. Účelem této výstavy je podrobně prostudovat historii šikany, aby se v budoucnu nemohla opakovat. V poslední době došlo k internetovým atakům na webových stránkách proti jaderné energetice. V rámci výstavy se budou ve veřejně přístupné galerii v Shinjuku, Tokio, konat poradenské hodiny ohledně využívání těchto nových technologií.

18.1.2014 13:00-18:00

19.1.2014 10:00-16:00

http://www.cnic.jp/5527

12. Rosatom ví o vysoké úrovni kontaminace v oblasti JE Belojarsk

V souvislosti s přeshraničním procesem posuzování vlivů na životní prostředí ke stavbě pátého reaktorového bloku v areálu jaderné elektrárny Belojarsk v blízkosti Jekaterinburgu, rychlého reaktoru BN-1200, se v podkladech našly doklady o tom, že má firma Rosatom povědomí o vysoké radioaktivní kontaminaci této oblasti: ročně se do vody vypouští 90.000 – 100.000 tun radioaktivního materiálu, mimo jiné s obsahem radioaktivního césia- 137, který se pak stává součástí biologického cyklu, dostává se do řeky, do ryb, do půdy a spodních vod. Zprávy uvádí, že koncentrace césia 137 ve vodě ze vzorků odebraných z některých studní dosahuje až desetinásobku povolených ruských limitů (NRB-99). Obsah césia 137, stroncia 90 a kobaltu 60 ve vodě z jiných studní se nachází právě na úrovni těchto povolených limitů.

Další informace:

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/plutonium-v-bolote

13. Filmový projekt Nuclear lies – úspěšný crowdfunding

Mladý filmař Praved Krišnapilla z jižní Indie, regionu, který je přímo postižený jadernou elektrárnou Koodankulam, pracuje na svém novém 60 minutovém filmu, který má ukázat škodlivé metody a lži jaderné lobby ve své zemi a ve světě. Po několika týdnech a prací různých, především rakouských, aktivistů (protože Praved žije od roku 1999 ve Vídni) se podařilo dát dohromady potřebné peníze (více než 20.000 Euro). Velmi nápomocná se shánění těchto financí byla také internetová platforma http://www.startnext.de/en/nuclear-lies. Velkou počáteční podporou v tomto procesu byla velká dáma rakouského ekologického hnutí Freda Meissner – Blau.

Další informace: http://vimeo.com/75948886

14. Další jazykové mutace newsletteru Nuke News

Jak již bylo zmíněno v minulém vydání Nuke News, plánuje česko – rakouská organizace Sonne + Freiheit zřejmě v druhé polovině srpna 2014 mini camp v České republice s cílem dále zlepšit práci na newsletteru Nuke News. Všichni zájemci o účast na tomto mini campu nechť se hlásí do konce března 2014 na b.riepl@eduhi.at

Prvním úspěchem je to, že se od začátku roku 2014 s přispěním Hornorakouské zemské vlády rozšíří náš newsletter od další jazykové mutace – slovinštinu, chorvatštinu a polštinu.

15. Nadcházející akce

24/10/13-23/03/14: Výstava “Dlouhá doba a úložiště jaderných odpadů” v muzeu

Allerheiligen, Klosterstr. 16, v Schaffhausenu (CH)

2014: Transport jaderného odpadu do Ahausu(D)

01/02/14 at 11 AM: Regionální konference “Zastavit JE Grohnde” v

Obecním domě v Salzgitter-Bleckenstedtu (D)

06/02/14-07/02/14: Dlouhodobé řešení technických bariér

(PEBS) v BGR v Hannoveru (D)

08/02/14 at 11 AM: Konference o jaderném odpadu na základní škole,

Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)

09/02/14 at 11 AM: Protijaderná konference pro globální spolupráci

na základní škole, Wilhelmshöher Allee

19-21, v Kassele (D)

10/02/14-12/02/14: Mezinárodní uranový filmový festival ve Washingtonu

DC (USA)

03/03/14 at 10 AM: Waste Management (WM) 2014 Conference ve Phoenixu

(USA)

08/03/14: Akce na paměť Fukušimy v trojmezním regionu

region (CH, D, F)

08/03/14: Fukušimská rally v Jülichu (D)

09/03/14 at 2 PM: human chain Fessenheim ve vallée du Rhône (F)

09/03/14 at 2 PM: Vzpomínka na havárii ve Fukušimě: mezinárodní akcev the Upper Rhine area (D)

18/03/2014: Jarní pochod k továrně na obohacování uranu

v Gronau (D)

08/04/14-10/04/14: Sympózium na téma recyklace kovů z provozu a likvidace

jaderných zařízení

v Studsviku u Nyköping (S)

23/04/14-26/05/14: Pochod Walkatjurra Walkabout – Walking for Country 2014;

(AUS)

26/04/14: Ekologický festival “Za budoucnost po

Černobylu a Fukušimě” (D)

29/04/14: Evropské antiatomové fórum v Praze (CZ)

03/05/14-08/05/14: Jaderné fórum německého jaderného průmyslu ve

Frankfurtu/Main (D)

11/05/14-15/05/14: Evroská jaderná konference v Marseille (F)

summer 2014: Walk For A Nuclear Free Future z Miami, FL do

Y-12 Nuclear Facility Oakridge, TN 2014 (USA)

04/08/14-08/08/14: Nuclear Heritage Network v blízkosti Kielu (D)

09/08/14-16/08/14: Mezinárodní antiatomový kemp v blízkosti Kielu (D)

20/08/14-24/08/14: Protijaderný mini kemp u Kaplice (CZ)

22/08/14-24/08/14: Solární festival v Peckwitzu (D)

21/09/14-25/09/14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 – Mezinárodní konference ve Freibergu (D)

2014: Pravděpodobný transport jaderného odpadu

ze Sellafieldu (UK) a z La Hague (F) do

Gorlebenu (D) a s tím spojené protesty

01/09/15-30/11/15: Hlavní slyšení soudu pro ŽP

ohledně stavby KBS3 konečného úložiště v Nacka (S)

http://www.allerheiligen.ch/images/PDF/Langzeit%20und%20Endlager_Flyer.pdf

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189

http://www.pebs-eu.de/PEBS/EN/Pebs-Final-Conference/PEBS_final_conference_node_en.html;jsessionid=EF1A95844F8E4E013BCB14F2A5E66F59.1_cid284#link4

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=66&Itemid=278

http://www.kerstinrudek.de/bundesweite-anti-atom-konferenz-f%C3%BCr-globale-vernetzung/

http://www.uraniumfilmfestival.org/

http://www.nonuclear.se/en/kalender/phoenix20140302-06

http://wp.chainehumaine.eu/

http://www.nonuclear.se/en/kalender/20140408-10studsvik

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014

http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189

http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014

http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012

16. Co jsou Nuke News?

NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.

Uzávěrka příspěvků pro třinácté vydání NukeNews je 30.března 2014.

Více informací o NukeNews najdete na:

http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Pavel 15.02. 2014

Související příspěvky

 • No related posts found
Jaderny transport do JE Temelín

Protesty v Německu:

[caption id="attachment_5732" align="alignnone" width="300" caption="Jaderny transport do JE Temelín"][/caption] Kontroverzní jaderný ...

15_09_14_12_20_je_temelin

Jižní Afrika zasta

Jižní Afrika oznámila, že nebude stavět ruské jaderné elektrárny. Ruský ...

Rudi

Horní Rakousko prot

Horní Rakousko – Zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober ...

Schweiz-AKWs

Švýcarský student

Pro svou samostatnou dlouhodobou práci si švýcarský student zvolit opravdu ...

Isar-Nemecko

Německo: Jaderné e

Některé jaderné elektrárny snižují výkon, protože teplota v řekách je ...

jaderne bloky+znak

Dostavba jádra má

Nejen v Česku se protahují přípravy na dostavbu jaderných bloků. ...

Fessenheim-Francie

Problémy francouzsk

Uvedení nové francouzské jaderné elektrárny Flamanville do provozu se zpožďuje ...

Rudi

Evropský soudní dv

Velká nevole odpůrců jádra: Rakouská žaloba proti státním příspěvkům Velké Británie ...

Fessenheim-Francie

Odstavení jaderné

Francouzská energetická firma EdF měla původně v plánu svou starou ...

cattenom3

Američtí vědci po

Vědci americké univerzity Carnegie Melon Pittsburgh očekávají, že i v ...

Dron Greenpeace

Greenpeace nasměrov

Tato akce měla podle Greenpeace poukázat na extrémní zranitelnost budov ...

Kinder-aus-Tschernobyl-in-Hannover

Černobylské děti

Ca. 500 chlapců a dívek z blízkého okolí havarované jaderné ...

Endlager-Deutschland

Finsko: První kone

Helsinki – V mnoha zemích se od jaderné energetiky odstupuje. ...

energetika

NEC konference: Jade

Horní Rakousko / Praha – Jaderný odpad. Nikdo ho nechce, ...

jaderne palivo

Stovky jaderných tr

Německá spolková vláda informuje: od roku 2011 bylo v německých ...

Fessenheim-Francie

Francie: Dva roky od

Ve francouzské jaderné elektrárně Fessenheim se má v pátek po ...

Paks

Žaloba proti jadern

Lucembursko – Před dvěma týdny podalo Rakousko svou žalobu proti ...

radioaktive-fasser

Německé město Han

Hanau – Německé město Hanau (ve spolkové zemi Hessensko) se ...

jaderne palivo2

Defektní palivové

Brunsbüttel / Kiel (dpa) – 13 defektních palivových tyčí z ...

Endlager-Deutschland

Německo: Bund Natur

Podle bavorského spolku Bund Naturschutz (BN) je ohrožena bezpečnost jaderných ...

Asse-sklad

Německo požaduje v

Waldshut – Německá spolková vláda požaduje od sousedního Švýcarska vstřícnost ...

Paks

Rakousko podá žalo

Rakouská ministryně Köstinger chce proti rozšiřování maďarské jaderné elektrárny postupovat ...

Isar-Nemecko

Německo: jaderná e

Po téměř 34 let provozu zastavuje blok B německé jaderné ...

radioaktive-fasser

Německo: Dozorný

Berlín – Šéf Dozorného úřadu pro hledání jaderného úložiště varoval ...

Endlager-Deutschland

Německo: Úložišt

Rozruch v Sieku u Hamburku: Obec s 2.000 obyvateli by ...

cernobyl_sarkofag_novy

Ukrajina: Práce na

Závěrečné práce na obří ochranné obálce nad ruinou havarovaného jaderného ...

japonsko_vlajka

Jaderné elektrárny

Jsou v japonských reaktorech vestavěny také sporní kovy od firmy ...

Japonsko-elektrarny-mapa

Bezpečnostní důvo

Japonsko chce definitivně odstavit dva ze svých jaderných reaktorů. Jejich ...

Kernkraftwerk Fukushima nach Bränden und Explosionen

Vyprošťovací prá

V poškozené japonské jaderné elektrárně Fukušima se opožďují práce spojené ...

Endlager-Deutschland

Němci pochybují o

V Německu v těchto dnech oficiálně začalo hledání konečného úložiště ...

e-mail:
  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ