logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok 1. blok Temelína pracuje stav temelina 2.blok 2. blok Temelína nepracuje - vymena paliva do poloviny srpna


Chytrá energie

0. Předmluva

Tentokrát Vám přinášíme jedno z kratších vydání našeho newsletteru Nuke News. V tomto aktuálním 13.vydání několikajazyčného newsletteru Nuke News Vás informuje především o antiatomých aktivitách v Polsku, dále zde najdete novinky a informace z Finska, Německa, Rakouska a České Republiky.

Po velkém počtu antiatomových aktivit v souvislosti se vzpomínkou na havárii v japonské Fukušimě očekáváme opět mnoho akcí u příležitosti smutného výročí černobylské havárie, kterou si připomeneme 26.dubna. Pošlete nám krátkou zprávu o Vašich akcích nebo stručný přehled plánovaných kampaní Vaší organizace pro příští vydání našeho newsletteru. Více informací o uzávěrce a podobě příštího vydání najedete na konci tohoto vydání.

Pokud si chcete udělat obrázek o antiatomových aktivitách a akcích, které proběhly k fukušimskému dni během března (pouze výtah), podívejte se na následující speciální stránku:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Fukushima_Disaster_Remembrance_2014

Obsah Nuke News č.13:

0. Předmluva

1. UK: konzultace NDA k jadernému úložišti bez účasti dotčených obcí

2. Antiatomová demonstrace během COP19 ve Varšavě

3. Odpor proti polským plánům na stavbu jaderné elektrárny

4. Autobus pro propagandu jaderné energetiky v Polsku

5. Polský mediální skandál

6. Novinky k jaderné energetice ve Finsku

7. Firma Talvivaara, způsobující ekologické katastrofy, blízko bankrotu

8. Mezinárodní antiatomová schůzka v srpnu

9. Prodloužení životnosti jaderných elektráren na Ukrajině

10. Nová česká vláda: v Temelíně zřejmě nové jaderné bloky nebudou,

ale v Dukovanech asi ano, včetně plánů na další těžbu uranu

11. Antiatomová spolupráce v zemích kolem Dunaje:

mezinárodní konference 25.4.2014 v Dolním Rakousku

12. Výzva k podání dokumentů pro monografii o polské antiatomové

kampani v 80.letech minulého století

13. Polský jaderný program schválen

14. Nenechte ztroskotat energetickou revoluci!

15. Konference: „Ekonomické limity jaderné energetiky“

16. Akce v příštích měsících

17. Co jsou Nuke News?

1. UK: konzultace NDA k jadernému úložišti bez účasti dotčených obcí

Sdružení Stop Hinkley sabotovalo 22.ledna konzultace úřadu Nuclear Decommission Authority (NDA – Úřad pro odstavování jaderně-technických zařízení) ohledně plánů na skladování a likvidaci středně aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. NDA se rozhodlo jednat pouze s velmi omezenou zájmovou skupinou, opírajíc se přitom o lokality jaderných elektráren. Veřejnost nebyla na projednání, při kterém byly ve hře ještě všechny možnosti a kdy by ještě mohla ovlivnit konečné rozhodnutí, vůbec přizvána.

Sdružení Stop Hinkley by chtěla povzbudit veřejnost, aby odmítla návrhy úřadu NDA, který nebyl schopný zajistit úplnou účast veřejnosti. „NDA musí zpět k rýsovacímu prknu, aby pochopil, že musí veřejnost začlenit včas do konzultací k nebezpečným radiologickým a chemickým odpadům, vyprodukovaným ve Velké Británii.“

Podpořte petici proti jaderné elektrárně Hinkley Point C:

http://www.avaaz.org/en/petition/End_Nuclear_Insanity_NOW_Ban_Construction_of_Hinkley_C_Nuclear_Power_Station/?fPKymab&pv=6

2. Antiatomová demonstrace během COP19 ve Varšavě

16.listopadu 2013, 8.den jednání OSN o klimatu (COP19), se ve Varšavě konala antiatomová demonstrace. 40 aktivistů z Polska a států po celém světě (Ruska, jižní Afriky, Irska, Německa, Rakouska, Velké Británie a dalších zemí) stálo s transparenty a plakáty v kostýmech u vchodu do budovy, kde jednání probíhala. Akce byla jasným signálem pro členy jednání, média a obyvatele města, že jaderná energetika není řešením proti klimatické krizi.

Udělejte si vlastní obrázek:

http://www.flickr.com/photos/push_europe

http://youtu.be/ZD1SywPxz8gs

3. Odpor proti polským plánům na stavbu jaderné elektrárny

Skupina občanů z osady Mielno, která náleží k obci Gaski, jež je oficiálním kandidátem na lokalitu pro umístění první polské jaderné elektrárny, podala žalobu proti vystavenému povolení pro stavbu této jaderné elektrárny v lokalitě Gaski, vydanému nejvyšším správním šéfem vojvodství Západní Pomořany. Správní šéf Západních Pomořan toto povolení chtěl zachovat, ale občané vojvodství chtějí proti němu podat stížnost k Ústavnímu soudu Polska.

4.Autobus pro propagandu jaderné energetiky v Polsku

Koncem listopadu 2013 jeli příznivci jaderné energie (projaderné studentské hnutí pod vedením polského ministerstva průmyslu, sponzorované nejsilnějšími společnostmi činnými v polském a zahraničním jaderném průmyslu včetně Arevy, EdF, Hitachi, PGE)už po několikáté s „projaderným autobusem“ po pobřeží severopolských regionů, aby tak absolvovali informační tour. Tato tour se zastavila v několika městech a obcích, včetně lokalit, kandidujících na umístění nové polské jaderné elektrárny, kde toto projaderné hnutí zorganizovalo představení ve školách, aby tak podstatně zvýšilo počet účastníků na svých akcích. Vedle uvádění typických projaderných mýtů a argumentů na školách předváděli jednoduché fyzikální experimenty, které často ani s provozem jaderných zařízení ba dokonce ani s fenoménem štěpení jádra vůbec nesouvisely.

Minulý rok byl členům místního výboru „Nie dla atomu w Lubitowie“ (Ne atomu v Lubitowu) několikrát zamezen přístup k podobným projaderným akcím, zatímco se na ně projaderní lidé ústně obořili:

http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-1.html

http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/atomowy-autobus-2013.html

Oficiální webová stránka projaderných organizací:

http://www.atomowyautobus.pl

5. Polský mediální skandál

Vedoucí polské státní jaderné agentury (PAA) uvedl v rozhovoru pro magazín, vydaný polským velvyslanectvím v Tokiu, že Polsko chce zavést jadernou energii, ačkoli její užívání může vést ke katastrofě srovnatelné s tou ve Fukušimě. Nyní se tisková mluvčí polské státní agentury toto slovní spojení popírá a zkoumá, zda se mohlo jednat o chybu v překladu rozhovoru z japonštiny.

6. Novinky k jaderné energetice ve Finsku

13.února oznámilo finské ministerstvo průmyslu a obchodu, že zpráva EIA firmy Fennovima je hotová a může být zveřejněna, tak aby ji mohla veřejnost okomentovat a připomínkovat. 264-stránkovou zprávu firma Fennovoima zveřejnila, protože byla v minulosti kritizována za to, že porušila evropská pravidla v souvislosti se sociální zodpovědností svého podnikání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je instituce, která je zodpovědná za proces posuzování vlivů staveb na životní prostředí(proces EIA). Mezinárodní (přeshraniční) posuzování vlivů staveb na životní prostředí má na starosti ministerstvo životního prostředí. Finské organizace, které odmítají reaktor Fennovoimy, doufají, že v rámci přeshraničního procesu EAI přijdou také kritické připomínky ze zahraničí.

Dosud přišlo zřejmě více připomínek k programu EIA, které podaly švédské organizace. Nejdůležitější je, aby do zprávy EIA byl přidán i scénář INES-7 (tedy že v nové jaderné elektrárně může dojít nadprojektové havárii). Dalším důležitým bodem jsou důsledky ledových ker. Ty jsou prý ve zprávě zmíněny, ale jedná se pouze o popis ledových ker, nikoli o analýzu chování reaktoru v případě, kdy ledové kry znemožní jeho chlazení atd.

Další informace najedete na:

http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014

http://thediplomat.com/2013/07/trouble-on-the-mekong/

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Pack_ice_and_bad_engineering

7. Firma Talvivaara, způsobující ekologické katastrofy, blízko bankrotu

Od roku 2013 se potýká firma Talvivaara Mining Company Plc. S vážnými finančními problémy. Měsíce poté, co v listopadu 2012 unikl velkou netěsností milión kubických metrů silně jedovaté odpadní vody z nádrží povrchové těžby, což způsobilo v citlivém východofinském vodním systému ekologickou katastrofu, se ukázalo, že firma není schopná krýt vlastní provozní náklady, nemluvě o financování vážně míněných úklidových a sanačních pracích po kontaminaci ekosystému uranem, niklem, kadmiem, sulfáty a dalšími těžkými kovy.

Bohužel se tento pokus o záchranu financování Talvivaary nevydařil, protože vně Finska se těžko sháněly investoři. Loňský podzim začalo řízení pro kontrolu hospodářských kapacit firmy Talvivaara s cílem rozhodnout, zda se splatnost 450 miliónů euro v půjčkách, které Talvivaara dluží bankám a investorům, prodlouží nebo ne. Výsledky tohoto řízení se očekávají letos na jaře – což s se bou zřejmě přinese také ukončení tohoto životní prostředí zničujícího projektu povrchové těžby. Finská vláda je však velmi zainteresována na záchraně svých investic v prototypu údajně „zeleného“ těžebního boomu ve Finsku.

Další informace najdete na:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Talvivaara_mine:_environmental_disaster_in_Finland

8. Mezinárodní antiatomová schůzka v srpnu

Letošní mezinárodní antiatomová schůzka s názvem Nuclear Heritage Netzwork Gathering se bude konat od 4. do 8.srpna 2014 v blízkosti Kielu v severním Německu. Bude to zároveň možnost pro antiatomové aktivisty a organizátory, aby se navzájem osobně poznali, dozvěděli se více o tématech a kampaních ostatních, setkání bude také sloužit pro výměnu zkušeností a dovedností a pro zlepšení nástrojů pro mezinárodní podporu antiatomových aktivit.

Tato každoroční antiatomová setkání jsou důležitým nástrojem pro propojení v rámci mezinárodní antiatomové sítě Nuclear Heritage Network. Vznikají zde nové zdroje pro posílení odporu proti jaderné energetice a pro zlepšení již existujících nástrojů. Schůzka má dále dále rozšířit antiatomovou mezinárodní síť a dále přilákat nová aktivisty. V rámci setkání proběhnou workshopy s prezentacemi k jaderně – politické situaci v zemích účastnících se setkání, dále k prostředkům a systému Newsletteru Nuke News, k projektu několikajazyčných informačních letáků atd.

Tento rok se mezinárodní antiatomové setkání uskuteční na stejném místě a časově těsně před mezinárodním antiatomovým letním kempem. Tak bude možné navštívit i akce a workshopy tohoto kempu. Je to také možnost pro antiatomové aktivisty kolem Baltského moře, jak se potkat a spoluzorganizovat kampaně a akce proti jadernému průmyslu v regionu.

Budeme se snažit pomoci přispět antiatomovému setkání na cestovní náklady, pokud nebudou mít někteří účastníci dost vlastních finančních prostředků na zaplacení cesty na setkání. Tyto účastníky pak prosíme, aby se s námi spojili. Pokud máte zájem o účast na mezinárodním antiatomovém setkání, prosím pošlete e-mail na contact@nuclear-heritage.net.

Více informací najdete na: http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014

9. Prodloužení životnosti jaderných elektráren na Ukrajině

Projektem plánovaná životnost 12 ukrajinských jaderných elektráren uplyne v roce 2020, včetně tři zařízení, jejichž provozní doba již byla v minulosti úředně prodloužena (dva bloky jaderné elektrárny Rivne a 1.blok jiho-ukrajinské jaderné elektrárny). V březnu 2013 se komise s názvem „Implementation Cimmiteee of the Espoo Convention“ na základě informací, předložených ekologickou organizací Ecoclub k prodloužení provozu jaderné elektrárny Rivne, rozhodla zahájit iniciativu ESPOO – komise (EIA/IC/CI/4). Nyní na Ukrajině běží řízení ve věci prodloužení provozu starých jaderných reaktorů. Komise zastává názor, že prodloužení designovaného provozu jaderných elektráren v rámci ESPOO-konvence je třeba považovat za „závažnou změnu“.

28.listopadu 2013 rozhodl ukrajinský jaderně dozorný úřad State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine o prodloužení provozu 1.bloku jiho-ukrajinské jaderné elektrárny až do 2.prosince 2023, tedy daleko přes projektem původně plánovanou životnost elektrárny. Po přijetí tohoto konečného rozhodnutí nebyla zahajována žádná řízení podle ESPOO – konvence. Na zasedání smluvních stran ESPOO – konvence, které proběhne ve dnech 2.-5.června 2014, se má přijmout rozhodnutí o nutnosti vést řízení podle ESPOO – konvence. Doufáme, že to pomůže k zavedení jednotného řízení na Ukrajině, které uvede co nejrychleji do souladu veškerá rozhodnutí o prodlužování životnosti jaderných reaktorů s ESPOO – konvencí, aby se tak v budoucnu zamezilo tomu, aby podobná rozhodnutí byla přijímána bez proběhlého procesu EIA (posouzení vlivů stavby na životní prostředí) a bez konzultací s dotčenou veřejností i v sousedních zemích.

10. Nová česká vláda: v Temelíně zřejmě nové jaderné bloky nebudou,

ale v Dukovanech asi ano, včetně plánů na další těžbu uranu

Nová česká vláda je finančně pod tlakem a nechce nechat zavést do své země britský model, který zaručuje dlouhodobé státní garance za minimální výkupní cenu proudu z nových jaderných zdrojů. Tak může být pod vlivem krymské krize zcela pohřben tendr na stavbu 3.a 4.bloku jaderné elektrárny Temelín, kterého se účastnil americký Westinghouse a ruský Rosatom. Nebo prostě z důvodu, že cena elektřiny na burze je dlouhodobě příliš nízká. Existují ale signály, že by se v budoucnu mohla dostavovat starší čeká jaderná elektrárna v Dukovanech. Český premiér Sobotka se dokonce nechal slyšet, že nemá nic proti otevření nového uranového dolu na jihu České republiky.

http://www.radio.cz/en/section/business/czech-government-mulls-plans-to-extend-uranium-mining

11. Antiatomová spolupráce v zemích kolem Dunaje:

mezinárodní konference 25.4.2014 v Dolním Rakousku

Projekt „Anti-atomová spolupráce v zemích kolem Dunaje“ , který má pod patronancí Vídeňská platforma Atomkraftfrei, má za cíl intenzivnější spolupráci jaderně kritických organizací v podunajských zemích. Očekáváni jsou účastníci především z následujících zemí: Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko a Německo. Oficiálně tento projekt podporuje země Dolní Rakousko.

Další informace: Paula Stegmüller, paula.stegmueller@aon.at

12. Výzva k podání dokumentů pro monografii o polské antiatomové

kampani v 80.letech minulého století

Zástupci protestního hnutí proti zahájené a později ukončené stavbě jaderné elektrárny Zarnowiec v Polsku před 25 lety hledají materiály jako např. Fotografie, dokumentace, filmy, plakátky, výstřižky z tisku, úřední dopisy jiné doklady těchto protestů a s nimi spojených akcí z té doby.

Materiály se shromažďují pro přípravu publikace Tomasze Borewicze k antiatomové kampani v Polsku v letech 1985 až 1990, která má být vydána ještě v průběhu letošního roku.

Další informace:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Call-out_for_submitting_documentation_for_a_monograph_on_Antinuclear_campaign_in_Poland_in_1980s

13. Polský jaderný program schválen

28.ledna 2014 přijala polská vláda Polský program pro jadernou energii, strategický dokument státu, obsahující záměr stavby první tamní jaderné elektrárny a zavedení jaderné energetiky v Polsku. Zatímco administrativní, instituční a správní řízení již běží téměř tři roky, uvítal nyní jaderný průmysl a s ním spojené kruhy tento dokument jako výraz neomylného setrvání na dřívějších plánech. Antiatomoví aktivisté naopak kritizovali dokument a vládní rozhodnutí kvůli finanční zátěži pro obyvatele a spotřebitele a kvůli rizikům a nebezpečí pro lidi a životní prostředí, které jsou s využíváním jaderné energie spojené. Vláda se nevyjádřila ke konkrétní představě o financování projektu a ke konceptům na likvidaci jaderného odpadu.

14. Nenechte ztroskotat energetickou revoluci!

Energetická revoluce v Německu je úspěchem. Poté, co se německá vláda rozhodla vystoupit z jaderného programu, byl v důsledku tohoto vládního rozhodnutí přijat zákon o obnovitelných zdrojích energie, tzv. EEG. Veřejnost stojí za tímto zákonem a velká část občanů se stala součástí této energetické revoluce: decentralizovaně, sociálně a ekologicky. Nyní začaly koncerny EnBW, Vattenfall, E.ON a RWE vyvíjet tlak na německou vládu. Chtějí s cílem rychle vydělat dost peněz, zachovat svůj energetický monopol Kromě tohoto již začali 4 hlavní globální hráči, tedy Areva, Westinghouse/General Electric, Hitachi a Rosatom, připravovat plány na stavbu nových jaderných elektráren téměř v každém evropském regionu. Ti netrpělivě čekají na ztroskotání tohoto pilotního projektu energetické revoluce v Německu.

Energetická revoluce se musí podařit! Nedovolme našim vládám, aby se staly loutkami velkých koncernů! Nedovolme vládě, aby nechala ztroskotat energetickou revoluci! 30.listopadu 2013 demonstrovalo v Berlíně 16.000 lidí za podporu energetické revoluce. 22.3.2014 vyšlo v sedmi hlavních spolkových městech do ulic 30.000 lidí, aby podpořili energetickou revoluci v Německu. A 10.května 2014 budou protesty na podporu energetické revoluce s centrální akcí v Berlíně pokračovat, a sice s heslem: Nenechme ztroskotat energetickou revoluci! A to je teprve začátek.

Další informace:

http://energiewende-demo.de

15. Konference: „Ekonomické limity jaderné energetiky“

Dne 29.dubna 2014 se bude ve Smetanově sále Autoklubu ČR v Praze konat mezinárodní konference NEC 2014 „Ekonomické limity jaderné energetiky“. Cílem konference je diskuze o limitech, na které naráží vlády a investoři ohledně stavby nových jaderných reaktorů.

Pozvání na tuto konferenci přijalo mnoho zajímavých osobností a odborníků. Mycle Schneider bude jakožto odborník na energetiku popisovat aktuální situaci a roli jaderné energetiky a výhled dalšího vývoje tohoto energetického odvětví. Profesor Thomas bude při své přednášce prezentovat detaily britského modelu, který byl navržen pro finanční podporu stavby nových jaderných reaktorů, což vzbudilo i v České republice určitá očekávání. Profesor Leidenmuehler pak objasní, jak dalece jsou tyto subvenční mechanismy v souladu s evropským právem.

Ekonomické aspekty projektu stavby nových jaderných reaktorů v České republice představí odborníci na ekonomiku Ivan Beneš, Michal Šnobr a Jan Ondřich. S profesorkou Claudií Kemfertovou se budeme moci blíže podívat na detaily německé energetické transformace. Hornorakouský zemský radní pro životní prostředí Rudi Anschober a export na energetiku Michael Nagl budou přednášet o dlouhodobých dopadech energetické transformace.

Konferenci bude moderovat redkator Jan Bumba. Program konference poskytne prostor pro diskusi a interpretace. Celkový přehled o akci a další detaily o akci (včetně videozáznamu z konference) najdete na www.nec2014.eu.

Více informací:

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014

16. Akce následujících měsíců

23.04.14-26.05.14: Walkatjurra Walkabout – pochod pro zemi 2014; Putování oblastí Wangkatja (AUS)

25.04.14-05.05.14: “Anti-atomový pochod za život” šesti regiony

s cílem navštívit jaderné lokality Cadarache,

Marcoule, Tricastin a Cruas (F)

26.04.14-03-05-14: 3.ročník Evropských akčních týdnů “Za budoucnost po Černobylu

a Fukušimě”

26.04.14: Ekologický festival “Za budoucnost po

Černobyu a Fukušimě” (D)

29.04.14: Evropské antiatomové fórum v Praze (CZ)

06.05.14-08.05.14: Jaderné fórum německého jaderného průmyslu ve

Frankfurt/Main (D)

10.05.14: Centrálnídemonstrace za energetickou revoluci v Berlíně (D)

11.05.14-15.05.14: Evropská jaderná konference v Marseille (F)

13.05.14-14.05.14: Energy Outlook 2014 – Energetická konference agentury

Energy Agency ve Stockholmu (S)

17.05.14 11°° Uhr: Mezinárodní demonstrace na jízdních kolech u JE Cattenom (F)

25.05.14-29.05.14: Výroční konference Kanadského sdružení pro ochranu

před zářením: “Rizikový management -

Dojmy a rarelity” ve Vancouceru (CDN)

10.07.14-11.07.14: Profesionální škola rozvoje

“Radiační instrumentář — Nové technologie a

vývoj” v Baltimore, Maryland (USA)

11.07.14-12.07.14: Antiatomový benefiční Open Air Event” ve

Ventschau (D)

Sommer 2014: Walk For A Nuclear Free Future von Miami, FL k

Y-12 jadernému zařízení v Oakridge, TN 2014 (USA)

04.08.14-08.08.14: Nuclear Heritage Network Gathering u Kiel (D)

09.08.14: Akce proti jaderným zbraníkm u JE Aldermaston

& Burghfield (UK)

09.08.14-16.08.14: Mezinárodní anti-atomový letní kemp u Kielu (D)

20.08.14-24.08.14: Anti-atomvý mini-kemp u Kaplice (CZ)

22.08.14-24.08.14: Solární festival v Peckwitz (D)

30.08.14 11°° Uhr: Konference o jaderném odpadu n a základní škole,

Wilhelmshöher Allee 19-21, v Kasselu (D)

13.09.14-17.09.14: “AFRIRPA 04″ – Čtvrtý regionální africký kongres

Mezinárodního sdružení pro ochranu před zářením

v Rabatu (MA)

14.09.14-18.09.14: 2014 – konference “American Nuclear Society’s

Radiation Protection & Shielding Division” v

Knoxvillu, TN (USA)

15.09.14-17.09.14: OECD/NEA: Constructing Memory – Mezinárodní konference a

debata o zachování vzpomínek a záznamů o

jaderném odpadu po řadu generací

ve Verdunu (F)

21.09.14-25.09.14: Uranium Mining and Hydrogeology 2014 -

Mezinárodní konference ve Freibergu (D)

2014: Předpokládaný transport kontejnerů Castor s vysoceaktivním

jaderným odpadem ze Sellafieldu (UK) a středněaktivního

odpadu z La Hague (F)

do Gorlebenu (D) a s tím spojené protesty

01.09.15-30.11.15: (očekávaní) hlavní slyšení Soudu pro životní prostředí k

návrhu SKBs na stavbu konečného úložiště jaderného odpadu

KBS3 na Krajském soudu v Nacka (S)

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walkatjurra_Walkabout_%E2%80%93_Walking_for_Country_2014

https://www.facebook.com/events/497499983680541/

http://www.ibb-d.de/aktionswochen_2014.html

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014

http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm

http://www.nonuclear.se/en/kalender/energiutblick2014

https://www.facebook.com/events/221307164727036/

http://crpa-acrp.org/conference/

http://www.hps.org/meetings/pds.html

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Heritage_Network_gathering_2014

http://www.cnduk.org/get-involved/events/item/1815-wool-against-weapons

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/International_Anti-nuclear_Camp_near_Kiel

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Anti-nuclear_mini_camp_in_the_Czech_Republic

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189

http://afrirpa04.com/wp-content/uploads/2013/07/AFRIRPA04-First-Announcement1.pdf

http://www.rpsd2014.org

http://www.nonuclear.se/en/kalender/oecd-nea20140915-17verdun

http://tu-freiberg.de/umh-vii-2014

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014

http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012

17. Co jsou Nuke News?

NukeNews je vícejazyčný newsletterový systém Nuclear Heritage Network, který má odrážet aktivity, témata a činnosti aktivistických skupin, propojených naší mezinárodní komunitou. Zprávy píšou a překládají antiatomoví aktivisté – navíc vedle své běžné činnosti. Za tuto práci není nikdo placený, protože bychom chtěli, aby zdroje v boji proti jaderné energii jako tento informační systém byly nezávislé. Newsletter má informovat jak aktivisty, tak zájemce z řad veřejnosti.

I Vaše příspěvky do dalšího vydání NukeNews jsou vítány. Pošlete nám e-mail na: news @ NukeNews.nuclear-heritage.net. Mělo by se jednat o krátký text v anglickém jazyce, ne delší než jeden odstavec, včetně nadpisu a odkazu na internetovou stránku s detailnějšími informacemi.

Uzávěrka příspěvků pro čtrnácté vydání NukeNews je 22.června 2014.

Další informace o Nuke News:

http://NukeNews.Nuclear-Heritage.NET

Pavel 15.05. 2014

Související příspěvky

 • No related posts found
Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konečné uskladněn

Ani 70 let po nastartování jaderné energetiky neexistuje nikde ve ...

DIGITAL CAMERA

Proti rozšiřován

Němečtí Zelení požadují od německé spolkové vlády, aby se jasně ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rakousko: Köstinger

Česká republika chce podle slov českého ministra průmyslu a obchodu ...

Uloziste

Problémy s uskladn

Remlingen – V úložišti jaderného odpadu v německém Asse u ...

JE-Evropa

Francouzský provozo

U stavebních komponent jaderných elektráren se měl vyskytnout výrobní problém. Paříž ...

OZE

Význam jaderné ene

Jaderná energetika je stále častěji zmiňována jako možná alternativa pro ...

ekologie

Německo: Obnoviteln

Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny se v druhém ...

fukushima

Japonsko zvažuje vy

Skladovací kapacity pro kontaminovanou vodu z Fukušimy pomalu dochází. ...

Atomkraftwerke-Japan

Nový japonský mini

Nový japonský ministr životního prostředí Šinjiro Koizumi si přeje, aby ...

Gundremmingen

Mnohé jaderné reak

Podle německé zelené političky chybí u celkem 18 jaderných reaktorů ...

Dukovany

Staré jaderné blok

Poté co Evropský soudní dvůr v uplynulých dnech označil prodloužení ...

Anschober

Hornorakouský zemsk

Na „nebezpečné vyhrožování“ provozovatele jaderné elektrárny Temelín, firmy ČEZ, si ...

mapa-ulozist

Nabídka peněz za u

Česká vláda chce přesvědčit obce penězi/ nabídka peněz vyvolala nevoli ...

Dukovany

Česká republika ch

Česká republika bude dál rozvíjet jadernou energetiku. „Není žádná jiná ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ