logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok 1. blok JE Temelin je od 27.3. odstaven pro vymenu paliva stav temelina 2.blok 2. blok JE Temelin pracuje


Chytrá energie

Milan Smrž:

V České republice údajně nemáme pro obnovitelné zdroje energie podmínky. Nemáme moře, kde bychom mohli stavět větrné elektrárny, že nemáme dost slunce, u nás nefouká, a větrné elektrárny hyzdí krajinu.

A tak se zájem prakticky všech politiků a veliké části veřejnosti upírá k jaderné energii. Je samozřejmě otázkou, jak dlouho tato náklonnost vydrží. Na počátku 90. let bylo v Německu 80 % obyvatel pro jadernou energii. Tou dobou byly obnovitelné zdroje sice již známé, ale drahé a do svých plánů je integrovali jen vizionáři (Hermann Scheer). V roce 2011 podporovalo jadernou energii v Německu 20 %. Nyní jen několik procent. V rámci dvou let Německo odstaví od sítě své poslední reaktory. Později se přidá Belgie, Španělsko a Švýcarsko.

Je třeba porovnat letošní rozvoj obnovitelných zdrojů s úpěnlivou snahou politického i hospodářského vedení českého státu postavit a k síti za 16 let připojit tou dobou již zastaralý typ jaderného reaktoru, produkujícího drahou elektřinu. V poslední době je toto úsilí patrně akcelerováno volbami v příštím roce i hygienickými omezeními.

Těžko přesně odhadnout, co se ve dlouhém období šestnácti let stane. Velmi pravděpodobně obnovitelné energie ještě zlevní a přijdou další inovace, protože výzkum a výroba se v následujících letech soustředí na energii větru a slunce, více než na jaderné energie. Rovněž počet firem a výzkumných pracovišť bude v obnovitelné branži významně vyšší než u jádra.

Ani intermitence obnovitelných zdrojů není neřešitelným problémem, protože ji lze vyvážit akumulačními technologiemi: bateriemi nebo P2G, u níž lze za 30 let počítat s poklesem investičních nákladů (CAPEX) pod 500 USD/kWh.

Podle zprávy, kterou minulý týden zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA), vyrostl v tomto roce celosvětově instalovaný výkon obnovitelné energie, na rozdíl od masivního poklesu spotřeby ropy, plynu a uhlí, který byl v způsoben krizí COVID-19. Obnovitelné energie budou v roce 2020 představovat téměř 90 % celosvětového růstu kapacity v energetickém sektoru, a podle IEA Renewables 2020 v roce 2021 jejich růst dále zrychlí. Výkon obnovitelné energie posílí na rekordní celosvětovou úroveň téměř 200 gigawattů, k čemuž přispělo zejména 30% zvýšení instalací větrných a solárních systémů v Číně a USA. V roce 2021 se na celém světě očekává ještě vyšší růst, s očekáváním 10% nárůstu v Indii a EU. Čína a USA instalovali v roce 2019 výkon přes jeden TW obnovitelných zdrojů energie s investicemi v Číně 90,1, v USA 59 a v EU 58,4 miliard dolarů. Nárůst procentuálního podílu instalovaného výkonu obnovitelné energie je od roku 2002 v podstatě lineární.

Ve střední Evropě definitivně padla cenová bariera. Velké fotovoltaické elektrárny mohou být ekonomické i v našich klimatických podmínkách, a to na rozdíl od jádra, bez jakýchkoliv dotací a příplatků. Severně od města Werneuchen v Braniborsku staví EnBW Energie Baden-Württemberg AG solární park o výkonu 187 MW jako první rozsáhlý FV projekt bez financování minimální výkupní cenou podle německého zákona EEG. Solární park bude umístěn asi 26 kilometrů severovýchodně od Berlína. Rozkládá se na ploše 209 hektarů, 164 hektarů je skutečná rozloha FVE. V sousedství již stojí solární park o výkonu 10 MW. Společnost EnBW získala práva na projekt a pozemky v roce 2018. Práva vlastní EnBW Solarpark Weesow-Willmersdorf GmbH. Stávající plán rozvoje umožňuje provozní období do 31. prosince 2060. Zatím byla dokončena první část solárního parku a koncem listopadu začala napájet obnovitelnou elektřinu do sítě. Park je integrován do přírodního rámce, mezi panely budou přírodní louky, částečně sloužící jako pastviny, v okolí stromy a keře.

Obnovitelné zdroje jsou stále levnější, jejich investiční náklady (CAPEX) jsou na úrovní operačních nákladů (OPEX) fosilních a jaderných zdrojů.

V poslední době jsou obnovitelné zdroje schopny zajistit celoroční zásobování i v méně příznivých klimatických podmínkách, jak potvrzuje projekt ve Vårgårda v jižním Švédsku. V tomto pěti tisícovém městečku byla v loňském roce dokončena první část energo autarkního osídlení. Přesto, že ve srovnání s Prahou je v jižním Švédsku asi o dvacet procent méně slunečního svitu a o dva a půl stupně nižší průměrná teplota, vznikl v městečku unikátní projekt úplného zásobování elektřinou a teplem pouze z energie fotovoltaické elektrárny integrované ve střeše šesti sekcí řadových domů s celkem 172 byty. Elektřina se přes den akumuluje do lithiových akumulátorů, které pokrývají spotřebu elektřiny v nočních hodinách a ve dnech bez slunce a přebytek se přeměňuje na vodík a uskladňuje v tlakových nádržích na 300 barů na zimní období.

Zajímavá je cena. Když vyjdeme z průměrné životnosti zařízení 25 let a připočteme-li na opravy a údržbu každý měsíc 10 % (což je trochu více, než se běžně na “R&M” počítá) k nákladové ceně, dostaneme na jeden byt měsíční cenu 2000 Kč. Cenu energetické rekonstrukce jsem získal od švédské firmy, která se na projektu podílí s dánskou firmou Better Energy

Firma, která se soustřeďuje na výrobu malých modulárních reaktorů – Small Modular Reactors (SMR) NuScale nabídla v tomto roce 1 kWh jaderného proudu za 6,5 USD centů.

Malé modulární reaktory trpí mnoha stejnými problémy jako velké reaktory, zejména bezpečností a radioaktivním odpadem. Jaderná energie je drahá – jedna z nejnákladnějších forem energie, která vyžaduje značné přímé či nepřímé vládní dotace, aby ji bylo možno vystavět a provozovat, nemluvě o pojištění.

Zkušenost se SMR není dobrá. Společnost Westinghouse pracovala deset let na návrhu SMR, než vývoj v roce 2014 vzdala. Společnost Transatomic Power se sídlem v Massachusetts, jaderná technologická firma, v roce 2018 opustila projekt SMR s roztavenou soli, navzdory dotaci 111 milionů dolarů od americké vlády. V roce 2017 odstoupila firma Babcock & Wilcox, společnost s dlouholetou energetickou tradicí, od vývoje SMR. Rusové sice dokázali postavit státem financovanou plovoucí SMR, stavební náklady ale čtyřikrát převýšily odhady a její energie bude stát asi čtyřikrát více ve srovnání se současnou cenou z amerických jaderných elektráren.

Ministerstvo vod a energetiky v Los Angeles přijalo před rokem nabídku elektřiny z OZE z fotovoltaického projektu Eland v Kern County, se skladovací kapacitou, která může dodávat výkon 4 hodiny v noci v ceně 3,3 centy/kWh. Cena je nižší než z plynové elektrárny.

Stálé opakování mantry na téma špatných podmínek je částečně pravdou. Ty ale nespočívají v klimatu nebo technologiích, ale v tradicionalistickém myšlení, které nevnímá nutnost nastupující energetické proměny a neguje sociální aspekt dostupné a čisté energie pro všechny.

Autor: Milan Smrž

Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.
Pavel 23.12. 2020

Související příspěvky

 • No related posts found
radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ