logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok temelina je v provozu na plny vykon stav temelina 2.blok Druhy blok temelina je v provozu na plny vykon


Chytrá energie

Otevřený dopis vládě ČR

ze dne 12. června 2020

Zodpovědně se rozhodněte o dalším století jádra u nás

10. důvod, proč se lidé od jaderné energetiky odklánějí

Jaderná energetika škodí životnímu prostředí

Existuje mnoho přídavných jmen, kterými lze popsat jadernou energetiku – výraz „čistá“ k nim však nepatří, ačkoli to jaderný průmysl již více než 60 let tvrdí. Skutečností však je, že jaderná energetika je špinavým odvětvím. A to i za předpokladu, že zrovna nedojde k nehodě v žádné z provozovaných jaderných elektráren, při které se do životního prostředí uvolňují radioaktivní částice. Každý článek v jaderném výrobním řetězci způsobuje obrovské a nevratné škody. Následky pro člověka a pro životní prostředí tak nepřichází až v momentě možné jaderné nehody. K těmto důsledkům dochází již na samém počátku tohoto řetězce, tedy při těžbě suroviny nutné pro provoz jaderných elektráren: uranu.

Uran se často získává v oblastech Severní Ameriky a Austrálie s indigenními obyvateli, jako například v Namibii, Kazachstánu a dalších. Radioaktivní prach a kaly vznikající při těžbě potom zatěžují místní krajinu a vody. U lidí, podílejících se na těžbě a u místních obyvatel, žijících v regionech s těžbou uranu, má pak onemocnění rakovinou stoupající tendenci.

Když si pak vezme jaderný průmysl uran, který potřebuje pro své jaderné elektrárny, zanechává za sebou silně radioaktivně zatížené oblasti a nemocné lidi.

Radioaktivní emise vznikají ve všech fázích výrobní cesty, a sice od získávání uranu až po výrobu samotného paliva, při provozu jaderné elektrárny i při její likvidaci, ale také při uložení jaderných odpadů. V celém tomto procesu se dostávají radioaktivní látky do životního prostředí a voda i půda jsou tak dlouhodobě kontaminovány. Zdravotní rizika to představuje především pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti provozovaných jaderných elektráren.

Ačkoli se vědci dlouhodobě shodují na tom, že záření i ve velmi malých dávkách způsobuje velké škody v lidských buňkách a způsobuje tak nevratné genetické změny a vážná onemocnění, jaderný průmysl po celou dobu provozování svých elektráren bagatelizuje vliv radioaktivního záření na obyvatele.

Přitom mnohé studie poukazují na přímou souvislost mezi radioaktivními emisemi a zvýšeným výskytem rakoviny mezi obyvateli, například německá tzv. Kinderkrebsstudie z roku 2007, tedy studie věnující se rakovině u dětí prokázala, že děti žijící ve vzdálenosti do dvaceti kilometrů od jaderné elektrárny častěji onemocní leukemií, než jejich vrstevníci v jiných regionech. Také pracovníci jaderných elektráren žijí s dlouhodobě zvýšeným rizikem propuknutí rakoviny, než je průměr u ostatních obyvatel.

Všechny dosavadní vědecké studie prokazující vliv nízkých dávek záření na člověka a životní prostředí však dosud zůstávají bez jakýchkoli dopadů na provoz jaderných elektráren a zacházení s jadernými materiály. Jedná se o pozdní následky, kdy souvislost mezi příčinou a následkem je epidemiologicky průkazná, ovšem pro každý jednotlivý případ se prokazuje velmi obtížně.

Další informace: Pavel Vlček, tel.: 777006241

Pavel 12.06. 2020

Související příspěvky

 • No related posts found
energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konečné uskladněn

Ani 70 let po nastartování jaderné energetiky neexistuje nikde ve ...

DIGITAL CAMERA

Proti rozšiřován

Němečtí Zelení požadují od německé spolkové vlády, aby se jasně ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ