logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok Temelina je v provozu na plnem vykonu stav temelina 2.blok Druhy blok Temelina je v provozu na plnem vykonu


Chytrá energie

Tiskové prohlášení německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti

Důležitost ochrany životního prostředí a klimatu v očích německé veřejnosti v posledních letech zřetelně vzrostla. Toto je výsledek studie ohledně povědomí německých obyvatel o životním prostředí, kterou dnes společně představily německá spolková ministryně Svenja Schulze a prezidentka Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) Maria Krautzberger. Obyvatelé Německa jsou většinově názoru, že relevantní aktéři (průmysl, spolková vláda, komunální politici) stále nedělají dost pro ochranu životního prostředí a klimatu. Výše zmíněnou studií zkoumají německá spolková vláda a Spolkový úřad pro životní prostředí každé dva roky, jak se vyvíjí povědomí a chování německých občanů k životnímu prostředí. Pro vznik této aktuální studie bylo v druhé polovině roku 2018 dotazováno cca. 4.000 německých občanů.

Uvedená studie ukazuje, že obyvatelé Německa vnímají ochranu životního prostředí jako úkol všech oblastí politiky. V oblastech zemědělství a dopravy jsou velké mezery mezi přáním dotazovaných, aby se méně zatěžovalo životní prostředí a klima, a vytyčenými stěžejními úkoly politiků v této oblasti. S cíli tzv. energetické revoluce většina dotazovaných souhlasí. Zároveň je většina oslavených občanů mínění, že energetická revoluce musí být utvářena plynuleji.

Ministryně životního prostředí Schulze: „Studie ohledně povědomí o životním prostředí a klimatu 2018 ukazuje, že naléhavost ochrany životního prostředí a klimatu je pevně zakotvena v myšlení našich občanů. Zároveň většina občanů vidí nedostatky v konání. Tyto poznatky vnímám jako výzvu. Stát se musí postarat o lepší rámcové podmínky v oblasti ochrany klimatu. Proto se stavím za sociálně spravedlivou cenu CO2 a za závazný zákon o ochraně klimatu. Dotazovaní občané si přejí rychlejší energetickou revoluci. V tom se shodneme. Zde platí konečně uvolnit brzdu v rozvoji sluneční a větrné energetiky.

Stav životního prostředí je hodnocen v nové studii mnohem hůře než v minulých letech. Již pouze 60% dotazovaných považuje stav životního prostředí za dobrý, přičemž ještě v minulém dotazování o dva roky dříve to bylo celých 75% obyvatel. Prezidentka Spolkového úřadu pro životní prostředí Krautzberger k tomu dodává: „ Extrémně suchá léta v posledních letech nechala i naší zemi pocítit důsledky klimatických změn. Vymírání hmyzu, diskuse ohledně kvality ovzduší ve městech nebo o plastových odpadcích v mořích ukazují, jak moc jsou ohroženy naše základy pro život. I já proto považuji výsledky této aktuální studie za výzvu všem, aby začali více jednat s cílem ochrany životního prostředí a klimatu.“

Zvýšená očekávání občanů na jednání zodpovědných osob se ukazují také v tom, že jednání všech aktérů odpovědných za oblast ochrany životního prostředí a klimatu je hodnoceno hůře než v dřívějších studiích: S angažovaností průmyslu je spokojeno pouze 8% (odpovědi: dělá dost/ dělá spíše dost), s angažovaností spolkové vlády 14%. S angažovaností měst a obcí je spokojených 24% dotazovaných německých občanů, s angažovaností ekologických spolků pak 71% dotazovaných. Také svou vlastní angažovanost hodnotí dotazovaní občané kriticky: pouze 19% z nich odpovědělo, že občané Německa dělají dost nebo spíše dost pro ochranu životního prostředí a klimatu, zatímco před dvěma lety to bylo 34%.

Letošní studie obsahuje tři základní témata: energetiku, zemědělství a dopravu:

Energetika:

Za povšimnutí stojí vysoké procento souhlasu s cíli a strategií tzv. energetické revoluce. 95% dotazovaných občanů považuje zvýšení energetické efektivity díky novým technologiím za úspěch energetické revoluce. Podle 92% německých občanů je úspěchem energetické revoluce rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zároveň je 81% německých občanů názoru, že energetická revoluce postupuje příliš pomalu a 76% dotazovaných občanů kritizuje, že náklady energetické revoluce jsou rozděleny nerovnoměrně.

Zemědělství:

68% dotazovaných občanů si přeje, aby aspekty životního prostředí a klimatu hrály v politice zemědělství nadřazenou roli. Pro budoucí rozvoj zemědělství je podle výsledků studie nejdůležitější co možná nejmenší zatěžování životního prostředí a klimatu (45% dotázaných tento důraz postavilo na stupeň č. 1 v žebříčku priorit), následuje pak zajištění vysoce kvalitních, rozmanitých a zdravých potravin (43% dotázaných tento důraz postavilo na stupeň č. 1 v žebříčku priorit). Dotazovaní však mají většinově dojem (86% všech dotázaných), že se politika zemědělství řídí především podle zájmů průmyslu. Že se aktuální agrární politika řídí zájmem ochrany klimatu a životního prostředí si myslí pouze 22% německých občanů.

Doprava:

Ochrana životního prostředí a klimatu by podle většinového mínění dotázaných občanů (53%) měla zaujímat nadřazenou roli také v oblasti dopravní politiky. Konkrétně je pro německé občany nejdůležitější, aby při rozvoji dopravy bylo co nejméně zatěžováno životní prostředí a klima (50% dotázaných tento důraz postavilo na stupeň č. 1 v žebříčku priorit). Zároveň je velmi důležité, aby mohli všichni občané absolvovat své cesty v každodenním životě pohodlně a za rozumné náklady (40% dotázaných tento důraz postavilo na stupeň č. 1 v žebříčku priorit). I zde je však většina dotazovaných (celých 89%) názoru, že se aktuální dopravní politika řídí zájmy průmyslu. Pouze 27% dotázaných občanů má dojem, že se dopravní politika řídí zájmy občanů, a pouze 21% dotázaných si myslí, že se řídí zájmem ochrany životního prostředí a klimatu.

Pavel 28.05. 2019

Související příspěvky

 • No related posts found
Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

sudy

Německo: Protesty p

Würgassen – Záměr stavby centrálního skladu radioaktivních odpadů z celého ...

Fessenheimmm

Francie: Jaderná el

Po dlouholetých protestech je konečně odpojována od sítě služebně nejstarší ...

sudy

Německo: Hledání

Na konci září 2020 zveřejnila Spolková společnost pro konečné ukládání ...

ekologie

Německo bude více

Mezinárodní energetická agentura chválí ochranu klimatu v Německu. Klade si ...

demonstrace-traktory

Německo: Odpůrci j

Gorleben – Odpůrci jádra v Dolním Sasku opět vyzývají k ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Evropský komisař T

Frans Timmermans je v Evropské komisi zodpovědný za nedávno schválený ...

zelena planeta

Jaderná energetika

Ten, kdo se přimlouvá za údajně bezpečné budoucí jaderné reaktory, ...

Papež Frantisek

Papež František zp

Po otázce jaderných zbraní se papež František při své návštěvě ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konečné uskladněn

Ani 70 let po nastartování jaderné energetiky neexistuje nikde ve ...

DIGITAL CAMERA

Proti rozšiřován

Němečtí Zelení požadují od německé spolkové vlády, aby se jasně ...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rakousko: Köstinger

Česká republika chce podle slov českého ministra průmyslu a obchodu ...

Uloziste

Problémy s uskladn

Remlingen – V úložišti jaderného odpadu v německém Asse u ...

JE-Evropa

Francouzský provozo

U stavebních komponent jaderných elektráren se měl vyskytnout výrobní problém. Paříž ...

OZE

Význam jaderné ene

Jaderná energetika je stále častěji zmiňována jako možná alternativa pro ...

ekologie

Německo: Obnoviteln

Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny se v druhém ...

fukushima

Japonsko zvažuje vy

Skladovací kapacity pro kontaminovanou vodu z Fukušimy pomalu dochází. ...

Atomkraftwerke-Japan

Nový japonský mini

Nový japonský ministr životního prostředí Šinjiro Koizumi si přeje, aby ...

Gundremmingen

Mnohé jaderné reak

Podle německé zelené političky chybí u celkem 18 jaderných reaktorů ...

Dukovany

Staré jaderné blok

Poté co Evropský soudní dvůr v uplynulých dnech označil prodloužení ...

Anschober

Hornorakouský zemsk

Na „nebezpečné vyhrožování“ provozovatele jaderné elektrárny Temelín, firmy ČEZ, si ...

mapa-ulozist

Nabídka peněz za u

Česká vláda chce přesvědčit obce penězi/ nabídka peněz vyvolala nevoli ...

Dukovany

Česká republika ch

Česká republika bude dál rozvíjet jadernou energetiku. „Není žádná jiná ...

OZE

Sylvia Kotting – U

Předsedkyně výboru životního prostředí německého Zemského sněmu, zelená poslankyně Sylvia ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ