logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok Temelina pracuje na plny vykon stav temelina 2.blok Druhy blok Temelina pracuje na plny vykon


Petice Chytrá energie

Většina lidí si povzdechne při placení záloh na spotřebu energií nebo při zjištění výše nedoplatku z ročního vyúčtování. Někdy je vyúčtování tak nepříjemným překvapením, že je přiměje i k úvahám o změně dodavatele. Jen někteří pak zkoumají, z čeho se platby za elektřinu nebo plyn skládají. Navíc platby za dodávky energií nejsou jedinými částkami, které může dodavatel požadovat. Z čeho se tedy skládají platby za energie a jaké další částky mohou dodavatelé po svých zákaznících požadovat?

Zálohy na spotřebu energií

Výši záloh má podle zákona stanovit dodavatel při podpisu smlouvy o dodávkách energií na základě očekávané spotřeby, přičemž bude vycházet z dřívější spotřeby v daném odběrném místě. Zúčtovací období činí zpravidla dvanáct měsíců a tomu odpovídá i počet záloh. Dodavatel se však může se spotřebitelem dohodnout i na jiném počtu záloh či na změně jejich výše. Podrobnosti ohledně záloh bývají uvedeny v obchodních podmínkách.

Ovšem někteří dodavatelé možnosti upravovat počet záloh a jejich výši využívají při sjednání smlouvy k vytvoření dojmu, že spotřebitel zaplatí méně, než tomu nakonec bude. Na začátku například stanoví nižší zálohy, avšak za několik měsíců je navýší. Jindy požadují po zákaznících třeba jen deset měsíčních záloh, ovšem o to vyšší nedoplatek po nich požadují zaplatit později po provedeném vyúčtování. Jiní dodavatelé pak určí neúměrně vysoké zálohy, aby získali prostředky pro řešení svých případných finanční problémů. Pokud později skončí v insolvenci, může být pro spotřebitele problém se domoci vrácení vzniklých přeplatků.

Na druhou stranu, k úpravě záloh může dodavatel oprávněně přistoupit v případě, že dochází ke změně výše ceny za dodávky energií nebo ke zvýšení spotřeby energií v odběrném místě. Není-li spotřebitel spokojen s výší či počtem záloh, měl by se nejprve obrátit na dodavatele s žádostí o jejich úpravu s odkazem, že mají co nejvěrněji odrážet předpokládanou spotřebu. Jestliže dodavatel odmítne výši záloh snížit či zvýšit, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad.

Z čeho se skládá cena elektřiny a plynu

Ruku na srdce, kdo z nás podrobně studuje vyúčtování? V něm však můžete nalézt nejen rozpis plateb, ale při podrobnějším zkoumání lze rozlišit i to, z čeho se platby konkrétně skládají. Cena elektřiny a plynu je složena jednak z části regulované, kterou dodavatel nemůže ovlivnit, jelikož ji určuje stát prostřednictvím cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, a dále z části neregulované stanovené dodavatelem. Regulovanou část ceny elektřiny tvoří poplatky za distribuci a další nezbytné služby spojené s dodávkami, daně a odvody související s podporou obnovitelných zdrojů. Výši ceny za distribuci lze ovlivnit zvolením vhodné distribuční sazby a velikosti jističe. Neregulovaná část se skládá jednak z ceny za dodávku elektřiny a dále ze stálého měsíčního platu, tedy fixní složky nezávislé na množství odebrané elektřiny. Na tuto položku někdy lidé zapomínají, ovšem měli by se o její výši rovněž zajímat. Obdobně i cena plynu se skládá z regulované a neregulované složky. A opět platí, že byste měli upřít pozornost na neregulovanou složku, kterou tvoří vedle ceny za odebrané množství plynu i stálý měsíční poplatek.

Pozor na upomínky a špatnou platební historii

Nebude-li spotřebitel včas a v plné výši hradit zálohy na spotřebu elektřiny nebo plynu, může po něm dodavatel požadovat další platby jako kompenzaci za náklady, které mu vznikly v souvislosti s upomínáním o jejich zaplacení, případně také úroky za dobu dluhu na zálohách. Podrobnosti, zejména výše požadované částky za upomínku pohybující se řádově ve stokorunách, bývají stanovené zpravidla v cenících. Někteří dodavatelé mají zpoplatněnou třeba až druhou či třetí upomínku.

Následkem nesprávného placení záloh může být podle obchodních podmínek některých dodavatelů i zvýšení záloh. Jestliže tedy nejste schopni platit zálohy na spotřebu energií řádně, domluvte se s dodavatelem na úpravě jejich výše a případně i na splátkovém kalendáři.

Někteří dodavatelé jako podmínku pro uzavření smlouvy požadují po spotřebiteli zaplacení jistoty. Jedná se o složení určité částky například ve výši trojnásobku měsíční zálohy předem na účet dodavatele. Dodavatelé tak postupují především u spotřebitelů, u nichž mají evidované dlužné částky za spotřebované energie nebo i u jiných plateb.

Smluvní pokuty

Ne všichni spotřebitelé při podpisu smlouvy o dodávce energií zaznamenají, že svým podpisem přistupují nejen k odběru elektřiny nebo plynu, ale zavazují se i k zaplacení smluvních pokut. Jejich výše bývá nejčastěji stanovena v cenících a situace, za nichž je dodavatel bude požadovat, jsou popsány v obchodních podmínkách. Je-li spotřebitel s ceníky a obchodními podmínkami prokazatelně seznámen, nejčastěji tak, že jsou mu předloženy nebo jsou na zadní straně podepisované smlouvy, pak platí, že jej zavazují. Spotřebitele by obchodní podmínky nezavazovaly, jestliže by odporovaly zákonu nebo by se jednalo o takzvaná překvapivá ustanovení, tedy o takové podmínky, které jsou psané velmi malým písmem, nachází se na nečekaném místě, jsou nejasně formulované a podobně. Dodavatel typicky požaduje zaplacení smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy, tedy v případě, že spotřebitel vypovídá smlouvu na dobu určitou před uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Smluvní pokuta se v takovém případě pohybuje ve výši několika tisíc korun. Ovšem v naší spotřebitelské poradně jsme se setkali i s případy, kdy dodavatel požadoval částku odpovídající předpokládané spotřebě do skončení sjednané doby smlouvy, tedy například i částku kolem 20 000 korun. Takový požadavek dodavatele však není oprávněný již z toho důvodu, že spotřebitel se nezavazuje k odběru konkrétního množství energií, pokud by například byl delší dobu mimo domov, žádnou elektřinu či plyn by nespotřeboval.

O smluvních pokutách obecně platí, že málokomu se chce pustit do sporu s dodavatelem ohledně jejich oprávněnosti. Spor může zabrat mnoho času a v případě prohry navíc spotřebitel musí uhradit dodavateli náklady na řízení. Spotřebitel by se tedy měl zajímat již před podpisem smlouvy, jaké smluvní pokuty mu hrozí.

Reklamace vyúčtování

Po skončení zúčtovacího období dodavatel vypořádá případné nedoplatky či přeplatky na základě odečtů. Je nutné upozornit, že termín odečtu určuje distributor, přičemž se odečty neprovádí plošně v jeden den, to je důvod, proč vyúčtování nechodí všem stejně. Způsob, jakým dodavatel vypořádává přeplatky a nedoplatky, je stanoven v obchodních podmínkách.

Zdroj/celý článek: https://www.dtest.cz/clanek-7190/za-co-platime-dodavateli-energii?

Pavel 28.02. 2019

Související příspěvky

 • No related posts found
Dukovany

Staré jaderné blok

Poté co Evropský soudní dvůr v uplynulých dnech označil prodloužení ...

Anschober

Hornorakouský zemsk

Na „nebezpečné vyhrožování“ provozovatele jaderné elektrárny Temelín, firmy ČEZ, si ...

mapa-ulozist

Nabídka peněz za u

Česká vláda chce přesvědčit obce penězi/ nabídka peněz vyvolala nevoli ...

Dukovany

Česká republika ch

Česká republika bude dál rozvíjet jadernou energetiku. „Není žádná jiná ...

OZE

Sylvia Kotting – U

Předsedkyně výboru životního prostředí německého Zemského sněmu, zelená poslankyně Sylvia ...

Uloziste

Starý spor kolem no

Mnichov /Hannover – Dva roky po obnoveném začátku hledání vhodného ...

Svycarsko-JE Dungenes

Výzkum veřejného

Curych – 64% Švýcarů se vyslovilo pro ukončení jaderné energetiky. ...

Dukovany

Porucha při najíž

Po ukončení údržby druhého bloku české jaderné elektrárny Dukovany, která ...

JE-Evropa

Spuštění belgick

Brusel (dpa) – Spuštění belgického jaderné elektrárny Tihange 2 v ...

Phillipsburg

Německo: JE Philipp

Po zjištěném defektu na nouzovém agregátu je druhý blok německé ...

Brokdorf

Německo: jaderná e

Německá jaderná elektrárna Brokdorf je odstavena, i když podle plánu ...

KKW BEZNAU, KKB, ATOMKRAFTWERK BEZNAU, REAKTOR, ATOMSTROM, ATOMKRAFT, ATOMKRAFTWERK, KERNKRAFT, KERNKRAFTWERK, KKW, AKW, ATOMENERGIE, REAKTORBLOCK 1, REAKTORGEBAEUDE 1, BEZNAU 1,

Švýcarsko: Jadern

Jaderná energetika: Švýcarská jaderná elektrárna Bezna I v Döttingen ...

Uloziste

Evropský poslanec L

Evropský poslanec Lukas Mandl vystoupil společně s oblastní ÖVP proti ...

ekologie

Povědomí o životn

Tiskové prohlášení německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a ...

Uloziste

Německo: Hledání

Gorleben / Berlín – Podle odbornice strany Zelených v oblasti ...

Uloziste

Dolnorakouské regio

Česká vláda pokračuje ve svém hledání vhodného místa pro trvalé ...

Dukovany

Rozvoj jádra v Čes

V případě stavby nových jaderných bloků se chce český stát ...

index

Fotografie na výsta

DÜSSELDORF – Výstava „Fukušima – varovné připomenutí“ v Düsseldorfu ukazuje ...

Gundremmingen

Jaderná energie: ko

S politicky vynuceným odchodem od energetických technologií má již Německo ...

VB-reaktory

Antiatomová politik

Horní Rakousko – Rok 2019 bude rozhodujícím rokem pro další ...

Gundremmingen

Německo: radioaktiv

Odpad z jaderné elektrárny Gundremmingen by mohl být spálen v ...

VB-reaktory

Japonská firma Hita

Japonský koncern Hitachi ruší své plány na výstavbu jaderných bloků ...

Asse-sklad2

Německo: Spolkový

Mezi ekology a spolkovým úřadem existuje spor o zapojení veřejnosti ...

demonstrace-traktory

Německo: 40-ileté

Archiv v Gorlebenu plánuje ve spolupráci s Institutem pro didaktiku ...

index

Německo: Ten, kdo b

Proces hledání místa pro trvalé úložiště vysoce radioaktivních odpadů z ...

pozar-radioaktivita

Požár v jihokorejs

Ve výzkumném centru pro jadernou energii v Jižní Koreji došlo ...

uheelna elektrarna

Španělsko chce do

Španělsko chce definitivně odstavit své poslední jaderné reaktory a uhelné ...

demonstrace-traktory

Německo: Antiatomov

Stovky lidí demonstrovaly v antiatomovou kolonou vozů a traktorů proti ...

Jaderny transport do JE Temelín

Protesty v Německu:

[caption id="attachment_5732" align="alignnone" width="300" caption="Jaderny transport do JE Temelín"][/caption] Kontroverzní jaderný ...

15_09_14_12_20_je_temelin

Jižní Afrika zasta

Jižní Afrika oznámila, že nebude stavět ruské jaderné elektrárny. Ruský ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ