logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok 1. Blok JE Temelin pracuje stav temelina 2.blok 2. blok JE Temelin nepracuje pro vymenu paliva


Petice Chytrá energie

[* http://oizp.cz/wp-content/uploads/listina5.jpg .(listina5.jpg) *]:http://oizp.cz/wp-content/uploads/listina5.jpg

Tiskové prohlášení sdružení OIŽP


Jaderné elektrárny způsobuji rakovinu – autoři studie se snaží zlehčit své vlastní výsledky studie o výskytu rakoviny dětí v okolí těchto zařízení. – Prof. Dr.med.Edmund Lengfelder (Radiobiologický Otto Hug-institut v Mnichově): „Pro mě je to podvod vědy!”

Studie o výskytu rakoviny u dětí v okolí německých jaderných elektráren – výsledek

 

 

U příležitosti 8. výročí spuštění štěpné reakce v jaderné elektrárně Temelín zavítal dnes do Českých Budějovic Prof.Dr.Med. Edmund Lengfelder, vedoucí Radiobiologického Otto-Hug-institutu Mnichovské univerzity, aby zde prezentoval dosud nejrozsáhlejší studii, která se zabývá výskytem rakoviny u dětí v okolí německých jaderných elektráren.

 

Z pověření německého Spolkového ministerstva pro životní prostředí a reaktorovou bezpečnost
a Spolkového úřadu pro ochranu před zářením byla zpracována epidemiologická studie k výskytu rakoviny dětí v okolí jaderných elektráren (KiKK-studie), ve které bylo zkoumáno, zda dochází k četnějšímu onemocnění rakovinou u dětí do pěti let v těsné blízkosti jaderných elektráren než ve větší vzdálenosti od nich. Při zveřejnění výsledku této studie dochází autoři k závěru: “Naše studie potvrdila, že v Německu byla zjištěna souvislost mezi blízkostí bydliště k nejbližší jaderné elektrárně a rizikem, že díte do pěti let věku onemocní rakovinou (resp. leukemií).

 

“Místo toho, aby z jasných výsledků studie vědci vyvodili důsledky pro provozovatele jaderných elektráren – bez ohledu na to, zda se jedná o JE Temelín, ISAR nebo Mochovce – stávají se prodlouženou rukou jaderné lobby a relativizují výsledky studie,” říká Pavel Vlček ze sdružení OIŽP a zástupci sdružení Atomstopp_oberoesterreich Gabriele Schweiger a Roland Egger.

 

V rozporu s dřívějšími výroky relativizují autoři výsledek studie následovně: “Tato studie nemůže vypovídat o tom, jakými biologickými rizikovými faktory se tato souvislost dá vysvětlit. Expozice vůči ionizujícímu záření nebyla měřena ani modelována, proto prý nemůže být podle aktuálních radiobiologických a epidemiologických znalostí ionizující záření, které emitují německé jaderné elektrárny za normálního provozu, určeno jako příčina.”

 

Zde vidí prof. Lengfelder, vedoucí Radiobiologického institutu Otto Huga v Mnichově, podvod: Pokud nyní po předložení šokujících výsledků autoři studie kategoricky popírají záření jako možnou příčinu onemocnění dětí rakovinou, může to být chápáno pouze jako následek záměrné změny a nerespektování předem stanovené metodiky a koncepce studie dětské rakoviny. Neboť právě v této koncepci byla stanovena vzdálenost od jaderných elektráren jako náhradní veličina pro rozsah radioaktivní zátěže. Tento postup naplňuje podle mého názoru znaky skutkové podstaty vědeckého podvrhu, popř. podvodu!“

 

Koncem roku 2006 autoři informovali v odborném časopise “Ekologická medicína ve výzkumu a praxi” (č. 11, str. 20 – 26) o probíhajících pracech (Rakovina u dětí v okolí jaderných elektráren: zpráva o nové epidemiologické studii). Tenkrát prohlašovali: “Jako aproximace pro možnou expozici záření z jaderné elektrárny jsme zjistili vzdálenost od reaktoru k bydlišti testované rodiny (str. 23)” A dále: “Analýza spočívá v náhražce individuálního odhadu expozice. S pomocí zákona
o vzdálenosti je možné odhadnout náhražkovou velikost aproximativního vztahu účinku záření (str. 25).

 

Prof. Dr. Lengfelder k tomu říká: “V této pasáži publikace z roku 2006 autoři studie jasně prohlašují, že expozice záření je vlastním parametrem výzkumu epidemiologické studie, která je však kvůli nedostatku přímé měřitelnosti měřena jako surrogat (náhradní veličina) formou vzdálenosti. V designu studie byla vzdálenost expozice záření jasně stanovena jako nejdůležitější korelační veličina k onemocnění rakovinou.”

 

Prof. Dr. Lengfelder dále dodává: “Výsledky epidemiologické studie jasně ukazují, že skutečně existuje aproximativní vztah mezi dávkou záření a četností onemocnění rakovinou a že se v blízkosti jaderných elektráren zvyšuje počet onemocnění leukémií jako následek záření. Autoři studie totiž dospěli po šetření v německém registru dětské rakoviny v Mohuči k výsledku, že od roku 1980 do 2003 onemocnělo v okruhu pěti kilometrů kolem atomových reaktorů 77 dětí rakovinou, z toho 37 leukémií. Ve statistickém průměru by to mělo být 48 případů rakoviny (17 případů leukémie).

 

Pokud by se studie prováděla v oblasti české jaderné elektrárny Temelín, vzdálené 50 kilometrů od rakouské hranice, byly by výsledky ještě vážnější. Důvodem jsou časté nehody reaktoru,“ je přesvědčen Lengfelder.

 

Radioaktivní částice jsou přijímány převážně dýcháním nebo stravou,“ vysvětluje prof. Lengfelder. „Zvláště problematický je prý radioaktivní vodík (tritium) a radioaktivní uhlík ve formě CO2, neboť tyto látky nejsou filtrovány a jsou těžko měřitelné. Lidské tělo je přijímá velice rychle. Také říční voda, kterou poté, co slouží v jaderné elektrárně ke chlazení, využijeme například k zalévání zeleniny, je zdrojem radiační zátěže.“

 

Pro prof.Lengfeldera existuje pouze jedno možné řešení: významně snížit v současnosti platné mezní hodnoty: “Nynější limity vedou k onemocnění rakovinou a leukémií. Musí být proto sníženy minimálně o 50 %. Dodatečné technické vybavení, které by se odrazilo v rozpočtu jaderných elektráren stovkami miliónů euro na reaktor, by získávání energie z atomu učinilo nehospodárným. Kvůli zisku se však zcela vědomě počítá s lidskými obětmi. Je nutné zastavit provoz jaderných elektráren, dokud nebudou postavena odpovídající zařízení pro snížení těchto emisí,“ uzavírá prof. Lengfelder.

 

 

Další informace:

Prof. Dr. Edmund Lengfelder, Tel.: +49 89 21 80 75 833 nebo 834

Mgr. Pavel Vlček, OIŽP o.s., Tel.: +420 777 006 241

Gabriele Schweiger, sdružení Atomstopp_oberoesterreich, Tel: +43 664 90 77 09

Roland Egger, sdružení Atomstopp_oberoesterreich, Tel: +43 664 421 5613

Pavel 07.10. 2008

Kategorie

Akce, Tiskové zprávy

Tagy

Související příspěvky

 • No related posts found
Dukovany

Česká republika ch

Česká republika bude dál rozvíjet jadernou energetiku. „Není žádná jiná ...

OZE

Sylvia Kotting – U

Předsedkyně výboru životního prostředí německého Zemského sněmu, zelená poslankyně Sylvia ...

Uloziste

Starý spor kolem no

Mnichov /Hannover – Dva roky po obnoveném začátku hledání vhodného ...

Svycarsko-JE Dungenes

Výzkum veřejného

Curych – 64% Švýcarů se vyslovilo pro ukončení jaderné energetiky. ...

Dukovany

Porucha při najíž

Po ukončení údržby druhého bloku české jaderné elektrárny Dukovany, která ...

JE-Evropa

Spuštění belgick

Brusel (dpa) – Spuštění belgického jaderné elektrárny Tihange 2 v ...

Phillipsburg

Německo: JE Philipp

Po zjištěném defektu na nouzovém agregátu je druhý blok německé ...

Brokdorf

Německo: jaderná e

Německá jaderná elektrárna Brokdorf je odstavena, i když podle plánu ...

KKW BEZNAU, KKB, ATOMKRAFTWERK BEZNAU, REAKTOR, ATOMSTROM, ATOMKRAFT, ATOMKRAFTWERK, KERNKRAFT, KERNKRAFTWERK, KKW, AKW, ATOMENERGIE, REAKTORBLOCK 1, REAKTORGEBAEUDE 1, BEZNAU 1,

Švýcarsko: Jadern

Jaderná energetika: Švýcarská jaderná elektrárna Bezna I v Döttingen ...

Uloziste

Evropský poslanec L

Evropský poslanec Lukas Mandl vystoupil společně s oblastní ÖVP proti ...

ekologie

Povědomí o životn

Tiskové prohlášení německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a ...

Uloziste

Německo: Hledání

Gorleben / Berlín – Podle odbornice strany Zelených v oblasti ...

Uloziste

Dolnorakouské regio

Česká vláda pokračuje ve svém hledání vhodného místa pro trvalé ...

Dukovany

Rozvoj jádra v Čes

V případě stavby nových jaderných bloků se chce český stát ...

index

Fotografie na výsta

DÜSSELDORF – Výstava „Fukušima – varovné připomenutí“ v Düsseldorfu ukazuje ...

Gundremmingen

Jaderná energie: ko

S politicky vynuceným odchodem od energetických technologií má již Německo ...

VB-reaktory

Antiatomová politik

Horní Rakousko – Rok 2019 bude rozhodujícím rokem pro další ...

Gundremmingen

Německo: radioaktiv

Odpad z jaderné elektrárny Gundremmingen by mohl být spálen v ...

VB-reaktory

Japonská firma Hita

Japonský koncern Hitachi ruší své plány na výstavbu jaderných bloků ...

Asse-sklad2

Německo: Spolkový

Mezi ekology a spolkovým úřadem existuje spor o zapojení veřejnosti ...

demonstrace-traktory

Německo: 40-ileté

Archiv v Gorlebenu plánuje ve spolupráci s Institutem pro didaktiku ...

index

Německo: Ten, kdo b

Proces hledání místa pro trvalé úložiště vysoce radioaktivních odpadů z ...

pozar-radioaktivita

Požár v jihokorejs

Ve výzkumném centru pro jadernou energii v Jižní Koreji došlo ...

uheelna elektrarna

Španělsko chce do

Španělsko chce definitivně odstavit své poslední jaderné reaktory a uhelné ...

demonstrace-traktory

Německo: Antiatomov

Stovky lidí demonstrovaly v antiatomovou kolonou vozů a traktorů proti ...

Jaderny transport do JE Temelín

Protesty v Německu:

[caption id="attachment_5732" align="alignnone" width="300" caption="Jaderny transport do JE Temelín"][/caption] Kontroverzní jaderný ...

15_09_14_12_20_je_temelin

Jižní Afrika zasta

Jižní Afrika oznámila, že nebude stavět ruské jaderné elektrárny. Ruský ...

Rudi

Horní Rakousko prot

Horní Rakousko – Zemský rada pro životní prostředí Rudi Anschober ...

Schweiz-AKWs

Švýcarský student

Pro svou samostatnou dlouhodobou práci si švýcarský student zvolit opravdu ...

Isar-Nemecko

Německo: Jaderné e

Některé jaderné elektrárny snižují výkon, protože teplota v řekách je ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ