logo OIŽP

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.

stav temelina 1.blok Prvni blok Temelina je v provozu stav temelina 2.blok Druhy blok Temelina je v provozu


Chytrá energie

[* http://oizp.cz/wp-content/uploads/listina5.jpg .(listina5.jpg) *]:http://oizp.cz/wp-content/uploads/listina5.jpg

Tiskové prohlášení sdružení OIŽP


Jaderné elektrárny způsobuji rakovinu – autoři studie se snaží zlehčit své vlastní výsledky studie o výskytu rakoviny dětí v okolí těchto zařízení. – Prof. Dr.med.Edmund Lengfelder (Radiobiologický Otto Hug-institut v Mnichově): „Pro mě je to podvod vědy!”

Studie o výskytu rakoviny u dětí v okolí německých jaderných elektráren – výsledek

 

 

U příležitosti 8. výročí spuštění štěpné reakce v jaderné elektrárně Temelín zavítal dnes do Českých Budějovic Prof.Dr.Med. Edmund Lengfelder, vedoucí Radiobiologického Otto-Hug-institutu Mnichovské univerzity, aby zde prezentoval dosud nejrozsáhlejší studii, která se zabývá výskytem rakoviny u dětí v okolí německých jaderných elektráren.

 

Z pověření německého Spolkového ministerstva pro životní prostředí a reaktorovou bezpečnost
a Spolkového úřadu pro ochranu před zářením byla zpracována epidemiologická studie k výskytu rakoviny dětí v okolí jaderných elektráren (KiKK-studie), ve které bylo zkoumáno, zda dochází k četnějšímu onemocnění rakovinou u dětí do pěti let v těsné blízkosti jaderných elektráren než ve větší vzdálenosti od nich. Při zveřejnění výsledku této studie dochází autoři k závěru: “Naše studie potvrdila, že v Německu byla zjištěna souvislost mezi blízkostí bydliště k nejbližší jaderné elektrárně a rizikem, že díte do pěti let věku onemocní rakovinou (resp. leukemií).

 

“Místo toho, aby z jasných výsledků studie vědci vyvodili důsledky pro provozovatele jaderných elektráren – bez ohledu na to, zda se jedná o JE Temelín, ISAR nebo Mochovce – stávají se prodlouženou rukou jaderné lobby a relativizují výsledky studie,” říká Pavel Vlček ze sdružení OIŽP a zástupci sdružení Atomstopp_oberoesterreich Gabriele Schweiger a Roland Egger.

 

V rozporu s dřívějšími výroky relativizují autoři výsledek studie následovně: “Tato studie nemůže vypovídat o tom, jakými biologickými rizikovými faktory se tato souvislost dá vysvětlit. Expozice vůči ionizujícímu záření nebyla měřena ani modelována, proto prý nemůže být podle aktuálních radiobiologických a epidemiologických znalostí ionizující záření, které emitují německé jaderné elektrárny za normálního provozu, určeno jako příčina.”

 

Zde vidí prof. Lengfelder, vedoucí Radiobiologického institutu Otto Huga v Mnichově, podvod: Pokud nyní po předložení šokujících výsledků autoři studie kategoricky popírají záření jako možnou příčinu onemocnění dětí rakovinou, může to být chápáno pouze jako následek záměrné změny a nerespektování předem stanovené metodiky a koncepce studie dětské rakoviny. Neboť právě v této koncepci byla stanovena vzdálenost od jaderných elektráren jako náhradní veličina pro rozsah radioaktivní zátěže. Tento postup naplňuje podle mého názoru znaky skutkové podstaty vědeckého podvrhu, popř. podvodu!“

 

Koncem roku 2006 autoři informovali v odborném časopise “Ekologická medicína ve výzkumu a praxi” (č. 11, str. 20 – 26) o probíhajících pracech (Rakovina u dětí v okolí jaderných elektráren: zpráva o nové epidemiologické studii). Tenkrát prohlašovali: “Jako aproximace pro možnou expozici záření z jaderné elektrárny jsme zjistili vzdálenost od reaktoru k bydlišti testované rodiny (str. 23)” A dále: “Analýza spočívá v náhražce individuálního odhadu expozice. S pomocí zákona
o vzdálenosti je možné odhadnout náhražkovou velikost aproximativního vztahu účinku záření (str. 25).

 

Prof. Dr. Lengfelder k tomu říká: “V této pasáži publikace z roku 2006 autoři studie jasně prohlašují, že expozice záření je vlastním parametrem výzkumu epidemiologické studie, která je však kvůli nedostatku přímé měřitelnosti měřena jako surrogat (náhradní veličina) formou vzdálenosti. V designu studie byla vzdálenost expozice záření jasně stanovena jako nejdůležitější korelační veličina k onemocnění rakovinou.”

 

Prof. Dr. Lengfelder dále dodává: “Výsledky epidemiologické studie jasně ukazují, že skutečně existuje aproximativní vztah mezi dávkou záření a četností onemocnění rakovinou a že se v blízkosti jaderných elektráren zvyšuje počet onemocnění leukémií jako následek záření. Autoři studie totiž dospěli po šetření v německém registru dětské rakoviny v Mohuči k výsledku, že od roku 1980 do 2003 onemocnělo v okruhu pěti kilometrů kolem atomových reaktorů 77 dětí rakovinou, z toho 37 leukémií. Ve statistickém průměru by to mělo být 48 případů rakoviny (17 případů leukémie).

 

Pokud by se studie prováděla v oblasti české jaderné elektrárny Temelín, vzdálené 50 kilometrů od rakouské hranice, byly by výsledky ještě vážnější. Důvodem jsou časté nehody reaktoru,“ je přesvědčen Lengfelder.

 

Radioaktivní částice jsou přijímány převážně dýcháním nebo stravou,“ vysvětluje prof. Lengfelder. „Zvláště problematický je prý radioaktivní vodík (tritium) a radioaktivní uhlík ve formě CO2, neboť tyto látky nejsou filtrovány a jsou těžko měřitelné. Lidské tělo je přijímá velice rychle. Také říční voda, kterou poté, co slouží v jaderné elektrárně ke chlazení, využijeme například k zalévání zeleniny, je zdrojem radiační zátěže.“

 

Pro prof.Lengfeldera existuje pouze jedno možné řešení: významně snížit v současnosti platné mezní hodnoty: “Nynější limity vedou k onemocnění rakovinou a leukémií. Musí být proto sníženy minimálně o 50 %. Dodatečné technické vybavení, které by se odrazilo v rozpočtu jaderných elektráren stovkami miliónů euro na reaktor, by získávání energie z atomu učinilo nehospodárným. Kvůli zisku se však zcela vědomě počítá s lidskými obětmi. Je nutné zastavit provoz jaderných elektráren, dokud nebudou postavena odpovídající zařízení pro snížení těchto emisí,“ uzavírá prof. Lengfelder.

 

 

Další informace:

Prof. Dr. Edmund Lengfelder, Tel.: +49 89 21 80 75 833 nebo 834

Mgr. Pavel Vlček, OIŽP o.s., Tel.: +420 777 006 241

Gabriele Schweiger, sdružení Atomstopp_oberoesterreich, Tel: +43 664 90 77 09

Roland Egger, sdružení Atomstopp_oberoesterreich, Tel: +43 664 421 5613

Pavel 07.10. 2008

Kategorie

Akce, Tiskové zprávy

Tagy

Související příspěvky

 • No related posts found
Endlager-Deutschland

Jak pokročilo Něme

Před deseti lety se v Německu začalo hledat úložiště jaderného ...

Temelin_sever5

Dolnorakouští poli

Česká republika chce nyní stavět místo jednoho dokonce hned čtyři ...

Dukovany

Kritika z Rakouska o

Zdroj:  Energy News Magazine Plánované rozšiřování jaderné energetiky v České republice ...

jaderne bloky+znak

Jaderná energie nad

Jaderná energie nadále ztrácí na významu. Její podíl na celosvětové ...

Isar-Nemecko

Návrat k jaderné e

7.8.2023 Bayerischer Rundfunk Bavorský ministerský předseda v rozhovoru pro televizi ARD znovu ...

zaporozska_je

Studie vídeňské u

Studie vídeňské univerzity BOKU: Havárie v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně ...

Endlager-Deutschland

Německo: rozhodnut

Salzgitter - Dolní Sasko chce pokud možno ještě v letošním ...

sarkofag2015-460-a

V blízkosti jadern

Dění kolem ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl opět vzbuzuje obavy. Kolem ...

radiace_symbol

Rakouská ministryn

Leonore Gewesler říká, že jaderná lobby se snaží prodat jadernou ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Černobylská zóna:

Před 35 lety došlo v ukrajinském Černobylu k jaderné katastrofě. ...

energetika

Mýty kolem jaderné

Američan Bill Gates je pro jadernou energii, kterou považuje za ...

cernobyl_pod_sarkofagem

Dostane se černobyl

K rozsáhlé jaderné nehodě došlo v dubnu 1986 v Černobylu, ...

Dukovany2

Kaineder: Jaderná e

Hornorakouský zemský rada pro životní prostředí Stefan Kaineder prohlásil, že ...

Dukovany_02_2015

Práce v jaderné el

Práce na údržbě prvního bloku české jaderné elektrárny Dukovany v ...

Endlager-Deutschland

Bavorsko: Obavy z ja

V procesu hledání konečného úložiště jaderných odpadů v České republice ...

Tihange-Belgie

Belgie: Poruchové r

Belgické jaderné elektrárny Tihange 2 a Doel 3 budou podle ...

kontejner_skoda

Německo: 200 litrov

Hannover – V jaderném meziskladu Leese v okrese Nienburg spadl ...

jaderne bloky+znak

Arabské emiráty pr

Jako první stát v arabském prostoru uvedly podle vlastních údajů ...

nuclear.power_.plant_.dukovany

Rakousko: Silná kri

Dolnorakouská zemská vláda kritizuje rozhodnutí české vlády ohledně financování plánované ...

OZE

Německo: Podíl eko

Berlín – Podíl obnovitelných zdrojů energie se v první polovině ...

fukushima

Japonští biskupov

Kniha s názvem „Odstranění jaderné energetiky: apel katolické církve“ byla ...

Evropská komise

Evropská komise skl

Evropská komise byla pověřená členskými státy, aby prověřila trvalou udržitelnost ...

Fessenheim-Francie

Francie zůstává z

Francie nadále vyrábí více než 70% své elektřiny v jaderných ...

Endlager-Deutschland

Lucembursko je proti

Lucemburská vláda odmítá belgické plány na stavbu konečného úložiště jaderných ...

jaderne bloky+znak

Jachs: „Jaderná e

Freistadt /Rakousko – 34.výročí havárie v jaderné elektrárně Černobyl Letošní výročí ...

Deutschland-AKWs

Německo: Zelení po

Zelení v německém Spolkovém sněmu požadují, aby se až do ...

chernobyl_pozar_3

Horor bez konce: Rad

Špatné zprávy z Ukrajiny: Ukrajina informovala v neděli o nárůstu ...

energetika

Nová zpráva němec

Analýza, publikovaná ve zprávě DIW 11/2020 o aktuální likvidaci a ...

krsko

Zemětřesení v Cho

Klagenfurt – Velké starosti v rakouské zemi Korutany vyvolalo nedávné ...

Atomkraftwerke-Japan

Deváté výročí h

Jak informovala česká média, Japonsko v tomto týdnu uctilo památku ...

  Tel., Fax: +420 386 350 507
  E-mail: oizp@oizp.cz
  RSS 2.0
  OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí o.s.
  Kubatova 6
  370 04 České Budějovice, CZ